Nya tider och priser från den 11 december 2016

 

Söndagen den 11 december byter vi tidtabeller för bussarna i regiontrafiken och tågtrafiken - Öresundståg, Krösatågen och Pågatåg. Samma datum gör vi även prisförändringar. 

Flera förändringar och justeringar för denna tidtabell. Var uppmärksam på att tider och turer kan ha förändrats.

Sök din tidtabell >

Nya priser >

 

Tidsjustering för nattrafik
Nattrafik från Växjö resecentrum förändras från kl.02.45 till kl.02.15 för att passa så många som möjligt.

 

Förändringar per linjer


Linje 30             

Två lunchturer har försvunnit i Älmhult stadstrafik och en har tillkommit via Klöxhult och                                   Möckeln. Nya hållplatser i Möckeln: Möckelns väg och Rödingstigen.


Linje 113            

Alvesta-Moheda får en ny tur kl. 09.45

Moheda-Alvesta får en ny tur kl. 11.40


Linje 123          

Växjö resecentrum-Grimslöv får en ny tur kl. 10.25

Grimslöv-Växjö resecentrum får en ny tur kl. 11.00

Linje 145           

Nya pendlarmöjligheter Ljungby–Halmstad. Fler turer på linje 145 införs mellan Ljungby och                 Halmstad så att det blir möjligt att arbetspendla med buss oavsett vilken av dessa två orter                             man bor eller arbetar i. Första tur från Halmstad når Ljungby 6.25 och för resa i motsatt                                   riktning kan man vara i Halmstad kl 6.14. Från Halmstad finns även möjlig anslutning till                                   Lidhult på morgonen.


Linje 149        

Älmhult och Traryd har två dubbelturer kvar kl. 06.42/07.15 och 15.38/16.50 som kommer                                att gå skoldagar.


Linje 150        

Markaryd-Ljungby får en ny lördagstur. Avgår från Markaryd kl. 8.50 och retur från Ljungby kl. 10.05.


Linje 153         

Ny anslutning Nyebro till/från Lidhult, måndag-fredag kl.05.50 i Nyebro.


Linje 215          

Ny tur Tingsryd -Linneryd måndag-fredag kl. 20.00. Ny tur Linneryd – Tingsryd måndag-                                   fredag kl. 20.45. Tur Konga – Tingsryd kl. 06.20 borttagen.

 

Linje 217          

Åryd-Växjö får söndagsturer. Från Åryd kl. 10.15 och 13.25. Från Växjö avgår buss kl. 9.55                                 och 13.05.
 

Linje 218          

Ny tur Lessebo-Kosta, kl. 11.00 och retur kl. 11.35


Linje 219          

Tre nya turer Lessebo-Skruv, tur och retur. Avgångar Lessebo kl. 08.55, 10.25 och 13.10.                                   Avgångar från Skruv kl. 09.15, 10.40 och 13.25


Linje 241          

Tur borttagen Växjö-Jät, onsdag-fredag, kl. 9.50 från Växjö och retur kl. 10.25 från Jät.


Linje 310          

Ny tur mellan Högsby-Åseda. Från Högsby kl. 06.10 och retur från Åseda kl. 06.45.
Ny tur från Oskarshamn kl.14.40. Retur från Åseda kl. 14.50.

 

Linje 325          

Nya avgångstider Markaryd-Halmstad för anpassning till tåg i Halmstad. Från Halmstad                                   fredag kl. 18.45 och söndag kl.19.15.


Linje 332          

Två nya turer mellan Lenhovda-Nottebäck med anslutning mot Åseda, Klavreström och Växjö.


Linje 361          

Nya turer lördagar. Avgång Tingsryds terminal 20:10 till Ryd

Avgång Ryd 20.40 till Tingsryd terminal


Linje 370         

Ny trafik från 16/1 2017, se tidtabell hemsidan för linje 370.


Linje 857           

Ny tur kl. 10.05 Älmhult-Ljungby

 

Utökad tågtrafik
Två nya Öresundstågsavgångar tillkommer på helgerna; dels en avgående morgontur mot Malmö/Köpenhamn på lördagar kl. 07.15 och dels en ankommande kvällstur kl .20.47 till Växjö på söndagar.

För Krösatågen innebär tidtabellsskiftet bättre helgtrafik mellan Nässjö och Växjö. Nya turer tillkommer och någon flyttas. Se tidtabeller.