Förändringar i kollektivtrafiken från 10 december

Publicerad den 17-10-31

Länstrafiken Kronoberg genomför prisjusteringar på Resekort period från den 10 december 2017. Samtidigt upphör nattaxan i busstrafiken och på tåg i Kronobergs län upphör möjligheten att köpa biljett ombord.
 
Periodkortet är fortfarande det allra billigaste sättet att resa för den som reser samma sträcka ofta. För att ytterligare stimulera det kortväga pendlandet, exempelvis från Krösatågsstationer, sänks periodkortspriset på 2-zonsrelationer. Att pendla mellan Alvesta-Vislanda med tåg tar 9 minuter och blir 130 kr billigare per månad från 10 december. 
 
Vi har en väl utbyggd trafik, inte minst från Krösatågens stationer, och vi vill att det ska löna sig att åka kollektivt även för de som inte har så långt till arbetet. Den som åker tåg eller buss till och från arbetet reser tryggt och säkert, samtidigt som man får lite vardagsmotion”, säger Peter Freij (S), trafiknämndens ordförande.
 
Den borttagna nattaxan innebär att det nu blir samma pris för bussresan oavsett vilken tid på dygnet man reser. Alla ordinarie biljetter gäller nu på bussen även efter kl 24.00.
 
”Med våra bussar finns goda möjligheter att ta sig hem även nattetid, vilket vi gärna ser att fler drar nytta av. Nu blir det samma pris oavsett när man reser vilket gör det enklare för våra kunder – och dessutom billigare”, säger Peter Freij (S), trafiknämndens ordförande.
 
Tågresenärer hänvisas till att köpa sin biljett före ombordstigning. Biljettautomater finns på alla stationer i 
Kronobergs län, och det går även bra att använda Länstrafiken Kronobergs reseapp för att söka och köpa sin resa direkt i mobilen. Vi arbetar för att hanteringen av kort och biljetter ska bli mer enhetlig på södra Stambanan, och följer hur andra län valt att hantera frågan.
 
Sammanfattning av förändringar 10 december:
  • Resekort period Buss för 2 zoner, prissänks med 60 kr.
  • Resekort period Tåg för 2 zoner, prissänks med 130 kr
  • Priset för Resekort period, 6-7 zoner, höjs med 20 kr per zonsteg.
  • Priset för Resekort period, 4-5 zoner, samt giltighet för hela länet, höjs med 30 kr per zonsteg.
  • Särskild prissättning för nattrafik, den s k nattaxan, upphör. Ordinarie priser och biljetter gäller även efter kl 24.00
  • Biljettförsäljning ombord på tåg i Kronobergs län upphör. 
  • Resenären är skyldig att inneha giltigt färdbevis vid ombordstigning. 

För mer information, kontakta:
Peter Freij (S), ordförande trafiknämnden, 0767-20 76 38,  freij.peter1@gmail.com   
Thomas Nilsson, trafikdirektör, 0470-58 30 50, thomas.t.nilsson@lanstrafikenkron.se

x