Fritidskortet -
prisvärt, tryggt och enkelt!


Ungdomar reser obegränsat i hela länet 

Med Fritidskortet kan ungdomar under 20 år resa alla vardagar från kl. 14.00 och hela dygnet under helger för endast 820 kr. Lägger du till 200 kr gäller kortet även på tåg i länet. 


Kortets giltighet
Fritidskortet gäller från 15 augusti till och med den 31 december 2017. Kostnaden per vecka blir 34 kr för buss. Då ingår nattrafik i hela länet och kortet är opersonligt vilket gör att syskon kan dela på kortet. 


Giltighetstiden

Kortet gäller måndag-fredag kl.14.00–04.00 samt lördag–söndag–helgdag hela dygnet. Gäller under alla lov, men tänk på att en vardag gäller kortet från kl. 14.00. Kl. 14 gäller även helgdagar som infaller på en vardag. Infaller helgdagen på en helg är giltigheten som för lördag/söndag. Gäller resor i hela länet.
 
Har du redan ett Fritidskort kan du ladda om detta.

Välkommen ombord!
 

Pris:

Finns i två varianter.
  Buss hela länet, 820 kr
  Buss + tåg hela länet, 1020 kr
Priser från den 11 december 2016
 
Köps ej ombord på bussen utan på vårt Kundcenter eller hos övriga försäljningsställen