F betyder att hela resan omfattas av förseningsersättning.