facebook pixel

Avstängning 13-19 maj påverkar tågtrafiken

Publicerad den 19-05-06

Trafikverket byter ut växlar mellan Eneryda och Hässleholm för bättre tågtrafik. 13-19 maj stängs all tågtrafik i två omgångar. Det innebär förändringar i tågtrafiken.

Arbetet påverkar Krösatågen, Öresundståg och SJ mellan Alvesta och Hässleholm under 
perioderna:
•    13 – 16 maj mellan Hässleholm-Älmhult 
•    17 – 19 maj mellan Alvesta-Älmhult


Två veckor innan och två veckor efter avstängningen är hastigheten nedsatt på sträckan, vilket kan skapa fördröjningar i tågtrafiken. Anledningen till den nedsatta hastigheten är för att öka säkerheten för spårarbetarna.

Hitta tider och turer
Det kommer att ta längre tid att resa under tiden som arbetet pågår. 
Därför ändras vissa avgångstider. 
• Sök din resa i Länstrafiken Kronobergs reseapp
• Sök din resa på vår hemsida lanstrafikenkron.se
• Tillfälliga tidtabeller
    - Krösatåg, linje 692
    - Öresundståg, linje 695

Tidtabellerna hittar du på vår startsida under Tidtabeller.

Ersättningsbussarnas placering:

Alvesta

Diö

Vislanda

Älmhult


Vad ska Trafikverket göra?
13–19 maj kommer Trafikverket genomföra byte av växlar som är i dåligt skick, för att minska risken för störningar i tågtrafiken och öka punktligheten på sträckan. Det går inte att rusta upp en av Sveriges viktigaste järnvägssträckor utan att det påverkar dig som resenär. Vi ber om ditt överseende för det. Mer information om ombyggnaden finns på trafikverket.se/eneryda-hassleholm

Trafikverkets informationsblad >

x