Biljettmaskiner saknas i vissa regionbussar

Publicerad den 13-06-07

På grund av att Länstrafiken Kronoberg nu går in i nya trafikavtal och skiftar ut fordon så kan det vara så att bussen du ska åka med inte har en biljettmaskin och att du därför inte kan betala för din enkelbiljett.

Du som reser med periodkort har, där det saknas utrustning, ingen möjlighet att använda ditt kort – och det går heller inte att aktivera en ny period på dessa bussar. Ska du resa vidare med tåg eller stadsbuss använder du ditt kort antingen vid kortläsarstolpen eller i stadsbussen.

Detta är naturligtvis beklagligt, men är en följd av att utrustning måste monteras ned, flyttas och göras klar för de nya fordon som ska i trafik fr o m den 16 juni.

Grunden är givetvis att man ska betala för sig, men i det fall att betalning inte är möjlig att genomföra så ber vi resenärer om förståelse från avsteget från denna princip. Vårt fokus är att själva trafiken ska flyta på så bra som möjligt under utbytesperioden så att alla nya regionbussar har fullt fungerande utrustning från den 16 juni. 

Bussar i Växjö Stadstrafik berörs inte av ovanstående. 
x