facebook pixel

Bussresandet ökar i Växjö

Publicerad den 13-11-20


Länstrafikens storsatsning på Växjö stadstrafik ger utdelning. Under september ökade resandet med 11 procent och i oktober var ökningen 13 procent.

I början av september lades trafiken för Växjös stadsbussar om. Bland annat ändrades linjerna och turerna började gå betydligt tätare, framförallt under högtrafik. Syftet med förändringarna var att göra stadstrafiken mer tillgänglig och attraktiv och att ge resenärerna fler valmöjligheter. - Vi är jättenöjda med starten. Normalt tar det en viss tid innan trafikförändringar får genomslag i ökat resande, men för Växjö stadstrafik kan vi konstatera att det redan från start blev en bra ökning. Nu arbetar vi vidare för att resandet ska bli än högre, säger trafiknämndens ordförande Sven Sunesson. Några förändringar som gynnar resenärerna är till exempel linje 3 som går från Samarkand till Linnéuniversitetet och linje 4 som förlängts och numera går hela vägen till flygplatsen. 

Om Länstrafiken Kronoberg 
Länstrafiken Kronoberg ansvarar för den lokala och regionala kollektivtrafiken i Kronobergs län. Länstrafiken ansvarar även för samordning av andra trafikuppdrag efter särskild överenskommelse med respektive kommun eller landsting. Länstrafiken Kronoberg kör inte själv bussar och tåg, utan all trafik utförs av fristående entreprenörer som upphandlas i konkurrens. 

För mer information, kontakta: 
Sven Sunesson (c), ordförande trafiknämnden, 0707- 616 397, sven.sunesson@rfss.se 
Thomas Nilsson, trafikdirektör, 0470 - 727 555, thomas.nilsson@rfss.se 
Patrik Tidåsen, trafikchef, 0470 - 72 75 62, patrik.tidasen@rfss.se 
x