facebook pixel

Ersättning efter strejk

Publicerad den 14-06-30


Du som du har periodkort över länsgräns mot Kalmar och Karlskrona som är/var giltigt under strejkperioden 2 juni-19 juni 2014. Har du möjlighet att få ersättning via resegarantin.

 

Periodkortsinnehavare på sträckor där det inte finns parallell eller ersättande trafik erbjuds ersättning i efterhand motsvarande en 1/30 av periodkortets pris per strejkdag under kortets giltighetstid.

 

Gäller periodkort mot Kalmar och Karlskrona.

 

Giltighetsdagar som kan ge rätt till ersättning: 2 juni-19 juni.

 

Ersättning begärs genom att använda resegarantiblanketten.

 

Ersättningsform: Efter behandlat ärende ersätts du som kund med värdecheck.

x