facebook pixel

Förändringar på linje 145 och 845 från och med 4 februari

Publicerad den 19-01-29

Efter önskemål av resenärer gör vi förändringar på linje 145 och 845 från och med 4 februari.

Snabbare körväg för linje 145
Linje 145 kommer göras snabbare genom att den kommer köras via de nya bussfilerna på Storgatan. Detta innebär att linjen kommer angöra hållplatsen Arenastaden S, samma hållplats som linje 845 stannar vid. Detta innebär även att linje 145 inte längre kommer angöra hållplatserna Samarkand N, Arabygatan, Ljungadalsgvägen och Söderleden.

Avgångstiderna från Växjö resecentrum och Ljungby terminal förblir oförändrade men det kan ske minutjusteringar i tidtabellen. 

Tre avgångar på linje 145 flyttas över till snabblinjen 845.

 

Fler avgångar på linje 845
Vi har även fått in önskemål om att ha fler avgångar på snabblinjen 845 som kör direkt mellan Ljungby och
Växjö utan stopp mellan städerna. 

Därför flyttas tre avgångar från linje 145 till linje 845. Avgångarna som förändras är följande: 
kl. 07.50 (004) från Ljungby
kl. 15.10 (029) från Ljungby 
kl. 15.20 (039) från Växjö
Se tidtabellen här

Alla förändringar genomförs från och med måndag 4 februari.


 

 

x