facebook pixel

Förbättringar i tågtrafiken från den 14 december

Publicerad den 14-12-11

Vid tidtabellsskiftet den 14 december utökas Krösatågstrafiken mellan Växjö-Nässjö och Växjö-Hässleholm med flera nya turer. Detta innebär bättre möjligheter till såväl arbetspendling som fritidsresande inte minst från de nya stationerna i Gemla, Vislanda och Diö, men även förbättrade resmöjligheter till och från Moheda och Lammhult.

  • En utökad trafik förbättrar möjligheterna för alla att resa och satsningen följer vår långsiktiga strategi att utveckla trafiken mellan Nässjö–Växjö, säger Sven Sunesson, trafiknämndens ordförande.

Utökade turer

  • Sträckan Nässjö-Växjö utökas med två nya turer i vardera riktningen. Bland annat blir det nu möjligt att nå Växjö vid tidsläget strax efter kl 09.00 på morgonen.
  • Sträckan Hässleholm-Växjö utökas med en kvällstur i vardera riktningen.
  • Öresundstågen som trafikerar sträckan Växjö-Kalmar får en bättre morgontrafik samt en ny tur till Kalmar mitt på dagen och även en senare kvällstur från Kalmar.


För mer information, kontakta:
Sven Sunesson (c), ordförande trafiknämnden, 0707- 616 397, sven.sunesson@rfss.se
Thomas Nilsson, trafikdirektör, 0470 - 727 555, thomas.nilsson@rfss.se


 

x