Framtidens försäljningskanaler för buss- och tågresor

Publicerad den 17-03-30

Undersökningar som Länstrafiken Kronoberg utfört visar tydligt på att det finns en önskan till ökad självservice och högre krav på digitalisering av kollektivtrafikens produkter och tjänster. Detta sammanfaller med trender vad gäller framtidens resande i stort och med den omvärldsbevakning som sker i branschen. Det är viktigt för oss att erbjuda moderna sätt att resa och betala som går i linje med de förväntningar och önskemål som dagens och framtidens resenärer har. 

Detta ligger till grund för dagens beslut rörande vår strategi för framtida försäljningskanaler.
Länstrafiken Kronobergs nuvarande biljettsystem tas ur drift 2020. Detta betyder att vi under perioden 2018-2020 successivt kommer att fasa in en modernare teknik i form av bland annat ett nytt biljettsystem.  Vi kommer att prioritera självbetjäningskanaler och samtidigt ha kvar en hög tillgänglighet och en god kontakt med våra resenärer. Produkter som till exempel reskassan försvinner till förmån för modernare betalmetoder. 

”Vi vill se ännu fler som reser kollektivt och då är det viktigt att förbättra kundupplevelsen och ett sätt är att göra det enklare att betala för sin resa. Vi planerar att införa konkurrenskraftiga koncept som premierar lojalitet och inspirerar till att fler reser med kollektivtrafiken”, säger stf. trafikdirektör Julija Markensten.


Sammanfattningsvis innebär förändringarna vid köp av biljetter följande:

  • Ökad försäljning via mobilapp – snabb självservice och till vårt bästa pris. 
  • Minskad andel köp ombord – för att möjliggöra snabbare trafik och bättre viseringsmöjligheter. 
  • Färre kontanter i trafiken – på sikt ett fullständigt upphörande av kontanthantering. 
  • Sammankoppling mellan e-handel och reseappen – för att ge stöd till fler produkter i appen och erbjuda en bättre kundtrygghet.
  • Nya biljettautomater som ger mer information.  
  • Minskad försäljning på Länstrafiken Kronobergs Kundcenter – till förmån för mer kvalificerad kundrådgivning. 

För mer information, kontakta:
Peter Freij (S), ordförande trafiknämnden, 076-720 76 38, freij.peter1@gmail.com
Julija Markensten, stf. trafikdirektör, 0470-58 30 30, julija.markensten@kronoberg.se
 


 

x