Fritidskortet - ett kort för din fritid

Publicerad den 16-08-03

Du reser obegränsat i hela länet 
Med Fritidskortet kan du som är under 20 år resa till och från dina fritidsaktiviteter. Kortet gäller alla vardagar från kl. 14.00 och hela dygnet under helger för endast 820 kr. Lägger du till 200 kr gäller kortet även på tåg i länet. Studiedagar räknas som vardagar, dvs. kortet gäller från kl. 14.00.

Kortet gäller under 20 veckor
Fritidskortet gäller från 15 augusti t.o.m. 31 december 2016.Kostnaden per vecka blir 40 kr för buss. Då ingår nattrafik i hela länet och kortet är opersonligt så du kan t.ex. dela med syskon. 

Läs mer om Fritidskortet och priser här.

x