facebook pixel

Information angående coronaviruset

Publicerad den 20-03-25

Vi vill påminna våra resenärer om att visa extra hänsyn till varandra, till förare och annan personal, samt att följa Folkhälsomyndighetens råd om att tvätta händer ofta, nys och hosta i armvecket och stanna hemma om du känner dig sjuk. Håll även avstånd, res med förnuft och hänsyn och undvik rustningstrafik om du kan.

Var rädd om dig och om andra.

Här sammanfattar vi information gällande coronaviruset covid-19 och hur det påverkar oss.

Klicka på pluset/krysset för att läsa mer.

Ingen påstigning i den främre dörren och anstängda säten på bussen

För att minska smittspridning ska all påstigning ske via mittdörren på bussen, vi stänger även av sätena närmast föraren ombord på bussen. Resenärer uppmanas även att sprida ut sig på bussen.
Beslutet gäller 18 mars till och gäller tillsvidare.

Vi följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten

Vi följer rekommendationerna från svenska Folkhälsomyndigheten och Region Kronobergs Smittskydd.
Det innebär att vår trafik rullar och du kan resa som vanligt. 

Om det kommer nya rekommendationer för kollektivtrafiken kommer vi att följa dessa och så snabbt vi kan informera dig här.

De svenska myndigheterna går ut med följande råd till resenärer i kollektivtrafiken:
- Res med förnuft och ta hänsyn.
- Undvik rusningstrafik om du kan.
- Håll avstånd
- De som tillhör riskgrupp bör undvika att resa kollektivt

Generella råd från Svenska myndigheter:
- Stanna hemma om du är sjuk
- Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten
- Använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten
- Hosta eller nys i armvecket
- Undvik att röra ögon, näsa och mun

Alla resenärer måste ha en giltig biljett

Alla resenärer ska ha en giltig biljett för sin resa.  

Reser du med något av dessa färdbevis kan du gå och sätta dig direkt när du stiger på, du behöver inte gå fram till föraren:
- Periodbiljett med aktiv period
- Mobilbiljett, köpt innan du går ombord
- Förköpt biljett
- Skolkort (vanliga regler gäller)
- Kallelse till vård och tandvård

Reser du med något av dessa färdbevis MÅSTE du gå fram till föraren: 
- För att köpa biljett med reskassa
- För att köpa biljett med betalkort
- För att aktivera din periodbiljett
 

Resor till Danmark

Den danska regeringens beslut att delvis stänga gränserna tvingar skånetrafiken att kraftigt reducera trafiken över Öresundsbron. Dessutom har det tillfälligt satts in extra bussar mellan Kastrup och Hyllie för att se till att så få som möjligt påverkas av beslutet. Men du får ändå räkna med längre restider än normalt.

Beslutet innebär också att bara du som till exempel kan bevisa att du är dansk medborgare, bor eller arbetar i Danmark får tillåtelse att resa vidare. Att du har en flygbiljett från Kastrup räcker ibland inte. För att veta vad som gäller, ber vi dig läsa här här.

Får du fortsätta din resa in i Danmark gäller Skånetrafikens biljetter på DSB:s tåg IL och ICL som du måste byta till på Kastrup. Kom ihåg att du måste boka en kostnadsfri platsbiljett via DSBs app eller biljettautomater. Mer info hittar du här: www.rejseplanen.dk

 Vi hänvisar till Skånetrafikens hemsida för ytterligare information. 

Återbetalning av 30-dagarsbiljett för dig som önskar

På grund av rådande omständigheter med coronaviruset covid-19 så har vi beslutat att tillfälligt återbetala kvarvarande dagar på periodbiljett till de resenärer som önskar.

Återbetalningen gäller från den dagen du kontaktar Kundcenter och ansöker om återbetalning. Har du sjukintyg får du återbetalat från när det började gälla. Vid ansökan om återbetalning lämnar du in Resekortet direkt över disk på vårt kundcenter alternativt skickar in Resekortet till oss tillsammans med dina kontaktuppgifter och information om det är en periodbiljett som du önskar få återbetalat.

Återbetalningen kommer ske med ett värdebevis där vi räknar ut värdet för tillgodohavandet med 1/30-del per återstående dag.

Vill du få din periodbiljett återbetalad så går du till Kundcenter alternativ kontaktar dem på 0771-76 70 76 
Värdebeviset är giltigt i 12 månader och kan användas som betalning av våra produkter hos Kundcenter och försäljningsställen.

Du behöver fortfarande ha en giltig biljett när du åker buss och tåg.

Ensamresor för Serviceresors resenärer

Serviceresor Kronoberg vidtar nu åtgärder för att minska smittspridning av det nya coronaviruset covid-19. Från och med 18 mars kommer Serviceresors resenärer att i första hand resa ensamma i fordonen.

I dagsläget finns inga restriktioner för resande med sjukresor och färdtjänst, men för att värna om förarnas och resenärernas miljö och minska smittspridningen av det nya coronaviruset covid-19 kommer Serviceresor i första hand att köra sina resenärer ensamma i fordonen. Detta gäller från och med 18 mars och gäller tills vidare.

För att klara av denna förändring kommer Serviceresor att behöva prioritera i vilken ordning olika typer av resor ska genomföras.

Den prioritering som kommer att tillämpas:
- Sjukresor
- Färdtjänstresor
- Övriga resor

Just nu bedömer Serviceresor Kronoberg att alla resor kommer att kunna genomföras men en del resor kommer att genomförs på andra tider än resenärens önskemål.

 

x