Köp biljett i mobilen med rese-appen MobiTime

Publicerad den 13-01-24


- när nya regler träder i kraft förändras biljettbetalningen 

Från och med den 1 februari försvinner möjligheten att köpa bussbiljett via SMS. I stället erbjuds länstrafikens kunder att köpa sin bussbiljett via mobilen med rese-appen MobiTime. Bakgrunden är nya regler som träder i kraft den 1 februari. 

Nya regler 
Betaltjänstlagen och lagen om elektroniska pengar har ändrats för att höja säkerheten vid betalning vilket gör att det inte längre är tillåtet att vara anonym när man gör köp med mobiltelefonen. De nya reglerna hindrar också mobiloperatörerna att erbjuda betalning av sms-biljetter via mobilfaktura eller kontantkort. 

Så fungerar MobiTime 
För länstrafikens kunder innebär det att man använder rese-appen MobiTime för köp av mobilbiljett. Den laddas enkelt ned från App Store, Play Butik eller liknande. Vid första köpet väljer man om man vill betala med betalkort eller via faktura. Inga extrakostnader tillkommer. Barn och ungdomar under 18 år hänvisas till att ta hjälp av förälder eller målsman för att koppla appen till ett betalkort eller till fakturatjänsten. 

Inte bara ett betalsätt 
I länstrafikens rese-app MobiTime finns även tidtabeller, hållplatssökning med avgångar i realtid och hållplatsvisning på karta. 
- Med MobiTime erbjuder vi en sammanhållen lösning för alla våra resetjänster i mobilen. Det är en praktisk lösning för de allra flesta. Mobilbiljetter via MobiTime gör det säkrare och tryggare för våra förare samtidigt som det är en smidig tjänst för kunden, säger Sven Sunesson, trafiknämndens ordförande.
 
Gemensam faktura 
En fördel med det nya betalsättet är att man kan registrera MobiTime i flera mobiltelefoner mot samma betalmetod (betalkort eller faktura) och därigenom exempelvis få hela familjens resekostnader på samma faktura. Även de som har en tjänstemobil kan nu köpa bussbiljetter med hjälp av mobilen och betala med sitt bankkort. 
Länstrafiken Kronoberg kommer att genomföra en omfattande informationskampanj för att underlätta övergången. 
Läs om länstrafikens smarta betalsätt på www.lanstrafikenkron.se 

För mer information: 
Sven Sunesson (c), ordförande trafiknämnden, 0707- 616 397, sven.sunesson@rfss.se 
Julija Markensten, marknads- och försäljningschef, 0708-567328, julija.markensten@rfss.se 
Patrik Ohlson, försäljningsansvarig, 0470-72 47 43, patrik.ohlsson@rfss.se 

x