facebook pixel

Länstrafiken Kronoberg lanserar ny tjänst för företag

Publicerad den 14-01-13


Genom Länstrafikens nya digitala tjänst blir det lättare för företag att sänka sina resekostnader. Den 10:e januari 2014 lanserades en portal för enbart företag där alla förmånliga produkter samlas på ett och samma ställe. 

På portalen kan företaget enkelt beställa Resekorten; Årskort företag, Årskort anställd och Reskassa företag. Tre produkter som ska tillgodose företagen och de anställdas olika resebehov. 

Årskort företag kan användas av alla på företaget för obegränsat antal resor i ett helt år. Möjligheter till fakturering finns och det går att resa i tolv månader men man betalar för nio och en halv månad. 

Årskort anställd kan skräddarsys efter den anställdes resbehov och det går att välja antal zoner och färdmedel som passar. Kostnaden dras på nettolönen vilket innebär att det inte blir några extra kostnader för företaget. Den anställde reser i tolv månader men betalar bara för nio och en halv månad. 

Reskassa företag är ett alternativ för företag där de anställda reser då och då. Resekortet laddas med valfri summa under 3000 kronor och det går att resa när det passar. Kortet är inte personligt så alla på företaget kan använda kortet vid behov. 

Läs mer om tjänsten på företagsportalen

Smartare, effektivare och grönare. 
De flesta förknippar buss och tåg med resor till och från arbetsplatsen men man kan ju lika gärna åka buss eller tåg även i jobbet. Företagen har mycket att tjäna på att inte ta bilen, både i pengar, tid och hälsa. Att medarbetare åker kollektivt istället för att ta bilen kan också ge en positiv påverkan till företagets miljöprofil.

- Det är glädjande att vi nu kan erbjuda företagen i Kronobergs län en möjlighet till att inte bara sänka sina reskostnader utan även slå ett slag för miljön. Vi ser detta som ett steg i att öka resandet i länet samtidigt som vi kan erbjuda företagen och dess anställda en fin produkt, säger Sven Sunesson, trafiknämndens ordförande. 

För mer information, kontakta: 
Sven Sunesson (c), ordförande trafiknämnden, 0707- 616 397, sven.sunesson@rfss.se 

Thomas Nilsson, trafikdirektör, 0470 - 727 555, thomas.nilsson@rfss.se 

Om Länstrafiken Kronoberg 
Länstrafiken Kronoberg ansvarar för den lokala och regionala kollektivtrafiken i Kronobergs län. Länstrafiken ansvarar även för samordning av andra trafikuppdrag efter särskild överenskommelse med respektive kommun eller landsting. Länstrafiken Kronoberg kör inte själv bussar och tåg, utan all trafik utförs av fristående entreprenörer som upphandlas i konkurrens. 
x