facebook pixel

MobiTime-appen för Windows Phone avvecklas

Publicerad den 16-06-08

Vi har under en längre tid kunnat konstatera att mobilplattformen Windows Phone står för en mycket begränsad användning, 0,5% av användarna, av vår rese-app. Tillsammans med vår leverantör har vi därför beslutat oss för att upphöra med support och utveckling för Windows Phone.

Framöver kommer apputvecklingen att koncentreras till iPhone och Android, då en klar majoritet av våra kunder använder sig av dessa plattformar. Vi kommer naturligtvis även i framtiden att anpassa våra strategiska val av plattformar utifrån vad majoriteten av kunderna använder. Vi ser framöver att allt fler kommer att använda vår mobila kanal för att hantera sitt resande och vill därför satsa tid och utvecklingsarbete på de plattformar där det kommer flest till del.

MobiTime-appen för Windows Phone kommer att tas bort från butik den 13 juni 2016. Sedan tidigare installerade appar kan fungera också fortsättningsvis men något kundstöd erbjuds inte.

x