Närtrafiken i Tingsryd startar

Publicerad den 17-10-23

Tingsryds kommun blir först ut när Länstrafiken Kronoberg lanserar ny närtrafik.
 
Ungdomar och äldre blir de främsta målgrupperna när närtrafiken lanseras som en satsning för resor på landsbygden. Närtrafiken ska kunna underlätta livspusslet för familjer med ungdomar som behöver ta sig till exempelvis fritidsaktiviteter. Samtidigt ska äldre kunna bo kvar på landsbygden och ha möjlighet att resa. Hållplatserna markeras med en gul hållplatsskylt.
 
”Nu den 6 november drar närtrafiken igång i Tingsryds kommun som är först ut. Hållplatserna är till exempel kyrkan, badplats och platser med samhällsservice” säger trafiknämndens ordförande Peter Freij.
6 november startar trafiken och resor kan bokas från den 3 november.
 
Resenär som vill använda närtrafiken ska:
- Vara folkbokförd i Kronobergs län, innan närtrafik finns i alla kommuner ska resenären vara folkbokförd 
i en kommun som har närtrafik. Nu i starten ska man vara folkbokförd i Tingsryds kommun.
- Bo längre än 1000 meter (fågelvägen) från busshållplats för linjetrafik. Som busshållplats för linjetrafik 
räknas hållplats med mer än tre avgångar i vardera riktning per dag.
- Vara äldre än 12 år. Yngre reser i vuxet sällskap.
 
Vart får resenären åka?
Resenären får åka från sin folkbokföringsadress och till utpekade hållplatser som längst 20 km (fågelvägen) från folkbokföringsadressen. Är det mer än 20 km (fågelvägen) till närmsta hållplats tillåts resa till närmsta 
hållplats med samhällsservice.
 
Länstrafiken definierar fasta ankomsttider (till i närtrafiken utpekad hållplats) och avgångstider 
(från i närtrafiken utpekad hållplats) inom följande tidsintervall: 
- Vardagar 9.00 - 13.00 (3 dubbelturer), 17.00 - 20.00 (2 dubbelturer). 
- Lördagar 10.00 - 14.00 (2 dubbelturer). 
- Resenärer får göra högst 4 enkelresor/vecka.
 
Vad kostar närtrafiksresan?
För närtrafiken gäller samma pris som för busstrafiken. Undantag är sällskapsdjur som 
får följa med mot en kostnad.
 
Mer information finns på lanstrafikenkron.se/nartrafik

För mer information, kontakta:
Peter Freij (S), ordförande trafiknämnden, 076-720 76 38, freij.peter1@gmail.com
Jessica Hultmark, verksamhetschef Serviceresor, 0470-58 33 61, jessica.hultmark@kronoberg.se
Patrik Tidåsen, trafikchef, 0470-58 30 40, patrik.tidasen@kronoberg.se

x