facebook pixel

Nattstopp

Publicerad den 16-09-14

Nattstopp innebär att du som resenär har möjligheten att ensam stiga av mellan två ordinarie hållplatser på befintlig linjesträckning - för att känna större trygghet. 

  • Du ber om “nattstopp” hos föraren senast vid hållplatsen innan, men allra helst direkt vid påstigning. 

  • Avstigning sker endast vid de främre dörrarna i bussen och av en person. 
  • Nattstopp gäller mellan 21.00-04.00 i både stads- och regiontrafik. 
  • Föraren avgör och stannar endast utmed linjesträckningen, där det är trafiksäkert att stanna. 
x