facebook pixel

Populär eftermiddags-avgång med Krösatågen från Alvesta – Älmhult tillbaka 1 juni

Publicerad den 16-05-31

I december 2015 fick eftermiddags-avgången från Växjö (15.22)-Alvesta (15.45)-Älmhult (16.15) mot Hässleholm stryka på foten och tidigareläggas en halvtimme. Den fick helt enkelt inte plats på den överbelastade Södra stambanan. Men från 1 juni finns en lösning som gör att 15.45-avgången från Alvesta (16.15 från Älmhult) kan köra igen.


-    Det här blir jättebra. Det var en populär avgång, och vi vet att många kunder saknat, säger Clas Carlsson, trafikupphandlingschef på Länstrafiken Kronoberg.


Varje år lämnar trafikföretagen in sina tågbeställningar till Trafikverket som fördelar tiderna på spåren. Och inför nuvarande tidtabell fick Krösatåget med avgång 15.45 från Alvesta mot Älmhult och Hässleholm alltså inte plats på spåret, utan fick tidigareläggas. 


-    Det är fortfarande lika fullt på spåret men vi sätter helt enkelt det här tåget bakpå ett annat tåg som går Växjö-Alvesta (där kapacitetsproblemet var). Det tåget fortsätter sedan mot Värnamo, men i Alvesta kopplas de båda tågsätten isär och så kan vårt tåg fortsätta mot Älmhult och Hässleholm och våra resenärer får tillbaka sitt tåg, förklarar Clas Carlsson.


Fakta:
Från 1 juni senareläggs Krösatågets avgång från Växjö 14.55 till 15.22.


För mer information, kontakta: 
Peter Freij (s), ordförande trafikupphandlingschef, 0767-20 76 38, freij.peter1@gmail.com
Clas Carlsson, tågansvarig, 0470-58 30 42, clas.carlsson@kronoberg.se

x