facebook pixel

Nya priser och produkter från 15 december 2013

Publicerad den 13-11-18

 
Länstrafiken Kronoberg gör prisförändringar från och med den 15 december 2013. Huvudorsaken är de stora satsningar som under 2013 genomförts i kollektivtrafiken samt ett nytt trafikavtal i busstrafiken. Dessutom presenteras en helt ny produkt för de unga resenärerna. Med Resekortet Fritid åker ungdomar obegränsat i hela länet under eftermiddagar och helger. 
 
Under 2013 har busstrafiken utökats i såväl regiontrafiken som i Växjö stadstrafik och nya tågstationer i Vislanda, Diö och Markaryd har öppnats för tågtrafik. 
 
-Vi har under året genomfört den största satsningen på kollektivtrafiken någonsin och för att finansiera utökningarna måste vi bland annat höja priserna. För våra resenärer innebär det fler bussar, tätare turer och nya busslinjer. Resenärerna får också resa i nya fina bussar som drivs med biodrivmedel, säger Sven Sunesson, trafiknämndens ordförande. 
 
Prisförändringar i korthet 
• Priset för en enkelbiljett i Växjö stadstrafik höjs från 22 kr till 26 kr för en vuxen. Resenärer som betalar sin enkelbiljett med Resekortets reskassa och som laddat sitt kort via Mina sidor betalar 18,91 kr. 
• I Regionbuss- och tågtrafiken höjs priset för en enkelbiljett mellan 5-14 kr beroende på resans längd. 
• Periodkort för buss höjs med 20 kr. 
• För att stimulera tågresandet på kortare sträckor i länet sänks periodkortspriserna för Resekort Period Tåg för 2, 3 och 4 zoner. Detta innebär till exempel att ett periodkort för resa Vislanda-Alvesta (2 zoner) kostar 820 kr, vilket är en sänkning med 60 kr. 
• Resekortets reskassa ger alltid 20 procent rabatt på ordinarie pris. 
• Vid köp av Resekort via Mina sidor ges ytterligare 10 procent rabatt på periodkort* samt 10 procent i extra värde på reskassan. (*gäller ej länsöverskridande periodkort) 
 
-Med vår prissättning är det alltid billigast att resa med våra periodkort. Även om prishöjningar införs är det fortfarande billigt att resa kollektivt i länet. För en resenär som jobbpendlar mellan Alvesta och Växjö kostar en enkelbiljett strax över 20 kronor, säger Thomas Nilsson, trafikdirektör på Länstrafiken Kronoberg. 
 
Utökade resmöjligheter för unga 
En positiv nyhet är Resekortet fritid. Med fritidskortet åker ungdomar till och med 19 år obegränsat i hela länet alla vardagar efter klockan 14 samt hela dygnet under helgen. Kortet gäller terminsvis, från 1 januari till 15 juni 2014, och börjar säljas från 15 december. Kostnaden för kortetet är 780 kronor och för 200 kronor extra får ungdomarna även resa med tåg i hela länet. Studiedagar under terminen är giltigheten som för vardag. Resekortet fritid kan köpas på våra fasta försäljningsställen samt på Kundcenter. 
 
För mer information, kontakta: 
Sven Sunesson (c), ordförande trafiknämnden, 0707- 616 397, sven.sunesson@rfss.se Thomas Nilsson, trafikdirektör, 0470 - 727 555, thomas.nilsson@rfss.se 
x