facebook pixel

Nya priser och produkter från den 14 december

Publicerad den 14-12-10


Länstrafiken Kronoberg gör prisförändringar från och med den 14 december 2014. Ny rabatt införs för studerande som reser över länsgräns.

Prisförändringar från 14 december
Enkelbiljetternas priser ändras inte. Priset på periodkort har höjts, se gällande priser i här. En sak är detsamma, du reser alltid billigast med vårt Resekort.


Rabatt för studerande på länsöverskridande kort
Studerande som åker över länsgräns får 25% rabatt på periodkort. Gäller studiemedelsberättigad utbildning med en studietakt om minst 75 %. Mecenat- eller Studentkort ska kunna uppvisas vid resa.


Årskort och besöksbiljett
Årskortet kan från 14 december köpas med löpande årsgiltighet. Besöksbiljett införs, finns för 24 respektive 72 timmars giltighet.


Fritidskort för ungdomar
Frihet på ett kort för ungdomar till och med 19 år. Med Fritidskortet åker du hur mycket du vill på alla vardagar efter kl. 14 och hela dygnet under helgen.

  • Buss hela länet                                 800 kr
  • Buss och tåg hela länet                1 000 kr

Giltigheten är per termin, 1 januari till 15 juni 2015.

x