facebook pixel

Nya resevillkor från 1 april 2016

Publicerad den 16-04-01

Från och med den 1 april 2016 gäller en ny lag ”Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer” (SFS 2015:953). vilket bland annat annat innebär att förutsättningarna vid försenad resa ändras. En av förändringarna är att resenärer kan ansöka om förseningsersättning vid en försening på minst 20 minuter.

Läs mer här >>

x