facebook pixel

Nytt nummer för ökad kundkontakt

Publicerad den 14-02-03

 

Som en del i ett större förbättringsarbete lanserade Serviceresor Kronoberg ett nytt kontaktnummer den 1 februari. Det innebär att resenärerna lättare kan nå Serviceresor för att ställa frågor och lämna synpunkter. Syftet är att den nya kanalen ska hjälpa Serviceresor att utveckla sina resor. 

Serviceresors ambition är att färdtjänst, sjukresor och kompletteringstrafik ska fungera så bra som möjligt för resenärerna. För att kunderna lättare ska kunna lämna synpunkter och ställa frågor öppnas nu ett nummer enbart för detta syfte. Förhoppningen är att synpunkterna ska hjälpa Serviceresor utveckla sina resor.

- Serviceresors tjänster är ofta debatterade och många har synpunkter på verksamheten. Genom den nya tjänsten kan vi bättre samla upp synpunkter och tillsammans med kunderna utveckla arbetet till fördel för de som nyttjar tjänsterna, säger trafiknämndens ordförande, Sven Sunesson. 

Från och med den 1 februari kan resenärerna kontakta Serviceresor på telefonnumret 0775-77 77 50. Numret besvaras vardagar kl. 07-19 och helgdagar kl. 08-18.

- Det nya kontaktnumret är en service för våra resenärer och ett verktyg för oss. Vi har redan en hög kundnöjdhet men vi vill fortsätta arbeta med att utveckla och förbättra våra resor, säger Linda Vingren, chef för Serviceresor. 

Enligt Svensk kollektivtrafiks senaste nationella mätning av kundnöjdhet är 95 % av kunderna i Kronobergs län nöjda med det bemötandet de fått vid sin beställning av resan och 89 % av resenärerna uppger att de kommit fram i tid. Hela rapporten finns tillgänglig på svenskkollektivtrafik.se 

Fler kontaktkanaler
Från och med vecka 6 finns det även möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på Länstrafiken Kronobergs hemsida. När en synpunkt skickas in till Serviceresor blir den en allmän handling och sparas i ett register över inkomna och upprättade handlingar. 
De nya kanalerna är en del i ett större förbättringsarbete för att utveckla Serviceresor. En förarutbildning planeras i vår, personalen kompetensutvecklas och en översyn av Serviceresors olika system ska genomföras. 

För mer information, kontakta: 
Sven Sunesson (c), ordförande trafiknämnden, 0707- 616 397, sven.sunesson@rfss.se 
Linda Vingren, chef för Serviceresor, 0470 - 72 75 99, linda.vingren@rfss.se 
Jessica Gunnarsson, chef för beställningscentralen, 0470-72 75 96, jessica.gunnarsson@rfss.se 

Kort om Serviceresor Kronoberg: 
Serviceresor förmedlar och planerar färdtjänst på uppdrag av regionförbundets medlemmar, Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö kommuner. Serviceresor förmedlar och planerar även sjukresor på uppdrag av Landstinget Kronoberg. Serviceresor Kronoberg kör inte själv fordonen, utan all trafik utförs av fristående entreprenörer som upphandlas i konkurrens.
x