facebook pixel

Ökat resande och ökad nöjdhet i kollektivtrafiken

Publicerad den 14-02-11


Under 2013 genomfördes de största satsningarna inom kollektivtrafiken någonsin i länet. Satsningarna har tagits väl emot av invånarna och med startskott i den nya trafiken har resandet ökat i både stads- och regiontrafik. Glädjande är också att nöjdheten bland resenärerna ökar. 

Förra året lanserade Länstrafiken Kronoberg flera nyheter i trafiken. Bland annat infördes en helt ny fordonsflotta, nya linjer och ändrade linjesträckningar. Allt för att förbättra och göra kollektivtrafiken mer tillgänglig och relevant för de boende i Kronobergs län. Införandet av den nya trafiken har lett till ett ökat resande och inneburit en ökad nöjdhet bland resenärerna. 

Ökat resande 
Satsningarna på den nya trafiken har fallit väl ut. Sedan lanseringen av den nya stadstrafiken i september 2013 har antalet resor ökat med 15 procent. I regiontrafiken har resandet ökat med 1,35 procent sedan den nya trafiken lanserades i juni. 

Fler nöjda resenärer
I Kollektivtrafikbarometern, som är en landsomfattande attityd- och resvaneundersökning, har Länstrafiken Kronoberg fått positiva resultat i en rad kvalitetsfrågor om man jämför 2013 med 2012. De goda resultaten rör bland annat frågor som gäller fordon, förare och personals beteende samt hur nöjda resenärerna är med sin senaste resa.

- Det är mycket roligt att se att de satsningar vi genomfört inom kollektivtrafiken uppmärksammas och uppskattas av våra resenärer. Fler resenärer och nöjdare resenärer innebär att vår gröna resa börjat väldigt bra och jag hoppas att den ska fortsätta minst lika bra under 2014, säger trafiknämndens ordförande, Sven Sunesson.

När det gäller frågan om resenärens nöjdhet vid den senast gjorda resan har Länstrafiken ökat från 78 procent år 2012 till 81 procent totalt under 2013. Andelen nöjda andra halvåret, efter lanseringen av den nya trafiken, var ännu högre och låg på 84 procent vilket tyder på att de förändringar som genomförts under 2013 uppskattas av resenärerna. I de flesta kvalitetsfrågor ökade resultaten i nöjdhet under andra halvåret 2013, jämfört med första. Detta ger goda förutsättningar att även 2014 kommer att fortsätta med positiva resultat. 

För mer information, kontakta: 
Sven Sunesson, ordförande trafiknämnden, 0707-616 397 
Patrik Tidåsen, Trafikchef, 0470-72 75 62
Julija Markensten, Marknads- och försäljningschef, 0470-72 75 54 

x