Pendlarprojekt ska locka fler att resa kollektivt

Publicerad den 13-10-11

 -Gratis Resekort delas ut till 1500 provåkare 


Länstrafiken Kronoberg erbjuder 1500 personer i länet att resa gratis med kollektivtrafiken i två veckor. Målet är att fler ska upptäcka fördelarna med det kollektiva resandet och lämna bilen hemma. 

Under nästa vecka skickas erbjudandet om prova-på-kampanjen ut till 25 000 hushåll i Kronobergs län, främst till prioriterade områden där det råder god turtäthet och fina pendlingsmöjligheter. Därefter väljs 1500 resenärer ut. Till de utvalda skickas ett gratis Resekort som gäller i två veckor (v 48-49) på alla länstrafikens bussar och tåg i Kronobergs län. 

Länstrafiken har tidigare genomfört en prova-på-kampanj som gett goda resultat. 

- På många andra håll i landet har det genomförts liknande ”testprojekt”, med mycket bra utfall. Vi hoppas att många nya resenärer ska upptäcka att kollektivtrafiken är ett bra alternativ till bilen. På så sätt bidrar vi också till ett grönare Kronoberg och ett bättre klimat. Säger Sven Sunesson, trafiknämndens ordförande. 

Höstens pendlarprojekt ett verktyg som Länstrafiken Kronoberg använder för att nå målsättningen om ett ökat antal resenärer i kollektivtrafiken. 

För mer information, kontakta: 
Sven Sunesson (c), ordförande trafiknämnden, 0707-616 397, sven.sunesson@rfss.se Thomas Nilsson, trafikdirektör, 0470- 72 75 55, thomas.nilsson@rfss.se 
x