Presentation av Förarbarometern

Publicerad den 19-06-03

Under utbildningen Tillsammans – Resan mot fler och nöjdare kunder fick vi förslaget av en förare att ta reda på vad ni förare tycker. Det tyckte vi var en väldigt bra idé och därför tog vi fram en undersökning som vi kallar Förarbarometern.


Syftet med Förarbarometern är att vi vill förbättra och utveckla kommunikationen mellan buss- och servicereseförare och oss på länstrafiken. För att veta hur vi ska förbättra oss med vår information till er. Inga frågor har ställts om er arbetsgivare.


Enkäten skickades ut till er förare under januari månad i år. Medverkan var frivillig och anonym. Undersökningen genomfördes på två olika sätt. Bussförarna fick enkäten på papper och servicereseförarna enkäten på webben. Frågorna var detsamma för alla. Anledningen till att det var två olika sätt var för att vi inte har tillgång till bussförarnas mailadresser. 
Vi vill göra jämförelser över tid för att se om de förändringar vi gör i vår information till er är positiva och förenklar er arbetsdag. Vi kommer därför att genomföra regelbundna mätningar. 

Här har vi samlat undersökningen, ladda ner den här »

Ett stort tack till alla er som svarade på enkäten!

x