facebook pixel

Pressmeddelande: Förändringar i kollektivtrafiken från 15 december

Publicerad den 19-11-18

Den 15 december genomför Länstrafiken Kronoberg prishöjningar på enkelbiljetter och periodbiljetter. Samtidigt är det tidtabellsskifte för region-och tågtrafiken samt Älmhults stadstrafik. Den 15 december upphör även betalning med kontanter ombord på alla stads- och regionbussar.

Nya priser på enkel- och periodbiljetter

Från och med den 15 december 2019 ändrar Länstrafiken Kronoberg sina taxor enligt beslut i Regionfullmäktige i september i år.

Priset höjs för resor i 1 zon i Växjö stadstrafik med 3 kronor för enkelbiljett från 27 kronor till 30 kronor. 30-dagarsbiljetten höjs med 40 kronor från 540 kronor till 600 kronor. Som prisexempel för nya priser i Regiontrafiken kan nämnas att en 30-dagars periodbiljett mellan Ljungby-Älmhult kommer att höjas med 10 kr till 980 kr. Gör man samma resa med en enkelbiljett kommer denna att höjas med 1 kr till 74 kr.

- Kostnader för drivmedel och personal ökar och därför gör vi nu en prishöjning. Det är fortfarande billigt att resa kollektivt i Kronoberg jämfört med att ta bilen. Väljer man buss eller tåg som färdmedel så gör man även miljön en tjänst eftersom våra fordon går på förnybara drivmedel, säger trafiknämndens ordförande Carina Bengtsson (C).

Den genomsnittliga prishöjningen i Taxa 2020 uppgår till 1,7 % för periodbiljetter och 2,5 % för enkelbiljetter.

Den 15 december blir även alla stads- och regionbussar kontantfria. En åtgärd som Länstrafiken Kronoberg genomför för att förarnas arbetsmiljö ska bli tryggare och säkrare.

Tidtabellsskifte för regionbusstrafik och tågtrafik

Den 15 december byter även regionbusstrafiken, tågtrafiken och Älmhult stadstrafik tidtabell. Tider och turer kan ha ändrats. Resenärer hittar enklast sin resa i Länstrafiken Kronobergs reseapp eller på hemsidan lanstrafikenkron.se

Fritidsbiljetten – prisvärd nyhet för ungdomar

Fritidskortet får en ny kostym den 15 december, produkten byter namn till Fritidsbiljetten och kan nu köpas som en 30-dagarsbiljett. För endast 200 kronor får barn och unga till och med 19 år resa hur mycket de vill i hela länet med tåg och buss, kl.14.00-04.00 på  vardagar och dygnet runt på helgen. Lov- och studiedagar under terminen har samma giltighet som vardagar. Helgdagar samt sammanhängande lov har samma giltighet som lördag/söndag.

- Vi vill göra Fritidsbiljetten till en attraktiv produkt för våra ungdomar, vi hoppas att många väljer att använda den, säger trafiknämndens ordförande Carina Bengtsson.

 

Sammanfattning av förändringar 15 december:

• Priset på enkel- och periodbiljetter höjs.

• Tdtabeller för regionbusstrafiken och busstrafiken ändras.

• Kontant betalning tas bort ombord på samtliga bussar.


För mer information, kontakta:

Carina Bengtsson, (C) trafiknämndens ordförande, 072-0831976, carina.bengtsson@kronoberg.se

Thomas Nilsson, trafikdirektör, 0470-58 30 50, thomas.t.nilsson@kronoberg.se

x