facebook pixel

Pressmeddelande: Länstrafiken Kronoberg byter snart biljettsystem

Publicerad den 20-06-11

Länstrafikens nya biljettsystem lanseras efter sommaren 2020. Delarna i det 
nya biljettsystemet kommer att lanseras efterhand, först ut är en ny reseapp. 

Dagens biljettsystem har funnits sen 2009 och fungerat bra, men nu är det svårt att få fram 
reservdelar och att vidareutveckla systemet, vilket behövs för att Länstrafiken Kronoberg ska kunna möte våra resenärers behov både på kort och lång sikt. Det nya systemet utvecklas tillsammans med Jönköpings länstrafik, Hallandstrafiken och Kalmar länstrafik. Det gemensamma arbetet har pågått sedan 2016 och resultatet kommer innebära att länstrafiken får bättre utvecklingsmöjligheter över tid då det bygger på en ny nationell standard.
- Vi har under en lång tid jobbat med att utveckla vårt nya biljettsystem. På grund av corona 
pandemin är projektet tyvärr försenat. Färdigutvecklad hårdvara är fast i Italien och vi har förseningar på leveranser från Kina och även mjukvaruutvecklingen har påverkats. Nu planerar för en lansering efter sommaren, vilket vi är väldigt glada för, säger Thomas Nilsson, trafikdirektör.


Nyheter i korthet
Det nya biljettsystemet kommer att, precis som idag, erbjuda många möjligheter att köpa biljetter på och vi behåller samtliga av dagens försäljningskanaler. Förändringen ligger i att försäljningskanalerna bygger på ny teknik och ny design. De stora nyheterna blir framför allt:
•    Ny reseapp
•    Nya biljettautomater 
•    Nytt resekort
•    Ny E-handel, Mitt konto
•    Ny företagsportal
•    Nya produkter och rabatter
- Målet är att det ska bli enklare att resa med Länstrafiken Kronoberg, inte minst med den nya 
reseappen som innehåller alla typer av biljetter. Dessutom går ombordstigningen snabbare och det gör även förarnas arbetsmiljö bättre. För den som inte vill eller kan ha en app går det bra att använda ett resekort eller betala biljetten med betalkort ombord på bussen, säger Trafiknämndens ordförande Carina Bengtsson (C). 


Nya produkter och rabatter
I samband med införande av det nya biljettsystemet kommer länstrafiken också att inför nya 
rabatter och produkter enligt följande:
•    10% rabatt på alla biljettköp i reseappen
•    24-timmarsbiljett i reseappen
•    10% rabatt på alla biljettköp på Mitt konto
•    10% rabatt på alla biljettköp i biljettautomat
•    Tillsammansrabatt, 25 % rabatt på totala biljettpriset när två eller fler reser tillsammans. 
    Gäller enkelbiljett och 24-timmarsbiljett
•    Billigare resor över länsgräns: periodbiljetter rabatteras med 35 % för den första zonen, 
    enkelbiljetter med 25 %.


Först ut ny reseapp
Först ut i lanseringen blir vår nya reseapp som kommer i slutet på augusti. Alla dagens funktioner finns kvar. Några av nyheterna är att man i den nya reseappen kan ha sin periodbiljett och man kommer att läsa av alla biljetter maskinellt då resenären själv blippar sin biljett ombord på bussen. Ytterligare en nyhet är att alla biljetter köpta i reseappen säljs med 10 % rabatt. 


Dagens reskassa försvinner
Reskassan och våra befintliga resekort kan användas så länge dagens biljettsystem är kvar. 
När det nya systemets alla delar är på plats kommer nuvarande biljettsystem tas bort. 
Så länge nuvarande system finns kvar i bussarna går det att resa på resekortet som vanligt 
inom Kronobergs län, till och från Hallands län, Jönköpings län samt till Kalmar. Reskassan  
kommer inte finnas som produkt i det nya biljettsystemet. När den nya reseappen finns för 
nedladdning sänks reskassans rabatt till 10 % från dagens 20 %. 
Inga pengar på dagens reskassa kommer försvinna, utan länstrafiken kommer erbjuda olika 
möjligheter för att resenärerna ska få pengarna tillbaka eller överflyttade till den nya reseappen 
eller ett nytt resekort.
- För den resenär som inte vill eller kan ha en reseapp finns alltid alternativ att betala sin biljett. Precis som nu kan man även i fortsättningen använda ett resekort eller betala med betalkort ombord på bussen. Resenärerna behöver inte vara oroliga, vi kommer hjälpa till att svara på frågor och göra övergången till det nya systemet så smidig som möjligt, säger trafikdirektör Thomas Nilsson.


För mer information, kontakta:
Carina Bengtsson, (C) trafiknämndens ordförande, 072-0831976, carina.bengtsson@kronoberg.se
Thomas Nilsson, trafikdirektör, 0470-58 30 50, thomas.t.nilsson@kronoberg.se

x