facebook pixel

Pressmeddelande: Ny förmånlig biljett för ungas kollektivtrafikresande föreslås

Publicerad den 19-08-21

Region Kronobergs Trafiknämnd föreslår ny biljett för att underlätta ungdomars fritidsresande.

Vid nämndssammanträdet idag föreslogs en ny typ av biljett för ungdomar till och med 19 år. 
I Länstrafiktaxa 2020 som träder i kraft 15 december i år så finns ett förslag om Fritidsbiljetten prissatt till 200 kr för en 30-dagars period med giltighet måndag - fredag kl 14.00 - 04.00, samt lördag - söndag kl 00.00 -24.00. Lovdagar och studiedagar under terminen är giltigheten som för en vardag. Helgdagar samt under sammanhängande lov är giltigheten som för lördag/söndag. 

Fritidsbiljetten ska gälla för alla länstrafikens bussar och tåg i Kronobergs län.
- Vi vill satsa på ungdomarna i länet och underlätta för dem att ta sig runt på egen hand i länet på sin fritid, säger Carina Bengtsson (C), trafiknämndens ordförande. 

Länstrafiktaxan beslutas slutgiltigt av Regionfullmäktige den 25 september och trafiknämnden föreslår Regionfullmäktige att besluta i enlighet med det lagda förslaget.
- Ungdomarna är framtidens resenärer och goda vanor skapar man tidigt i livet. Fritidsbiljetten är ett bra sätt att, till ett förmånligt pris, få möjlighet att resa kollektivt till vänner, fritidsaktiviteter eller sommarjobb, avslutar Carina Bengtsson (C).

 


Mer information, kontakta:
Carina Bengtsson, (C) trafiknämndens ordförande, 072-0831976, carina.bengtsson@kronoberg.se


 

x