facebook pixel

Pressmeddelande: Serviceresors resenärer får i första hand åka ensamma i fordonen för att minska risken för smittspridning

Publicerad den 20-03-17

Serviceresor Kronoberg vidtar nu åtgärder för att minska smittspridning av det nya coronaviruset covid-19. Från och med 18 mars kommer Serviceresors resenärer att i första hand resa ensamma i fordonen.

I dagsläget finns inga restriktioner för resande med sjukresor och färdtjänst, men för att värna om förarnas och resenärernas miljö och minska smittspridningen av det nya coronaviruset covid-19 kommer Serviceresor i första hand att köra sina resenärer ensamma i fordonen. Detta gäller tills vidare.
- Serviceresor är en viktig samhällsfunktion och det känns viktigt att vi utifrån rådande situation och direktiv kan utföra resor för de som behöver på ett så säkert sätt som möjligt, säger trafikdirektör Thomas Nilsson.
För att klara av denna förändring kommer Serviceresor att behöva prioritera i vilken ordning olika typer av resor ska genomföras.


Den prioritering som kommer att tillämpas:

  • Sjukresor
  • Färdtjänstresor
  • Övriga resor

Just nu bedömer Serviceresor Kronoberg att alla resor kommer att kunna genomföras men en del resor kommer att genomförs på andra tider än resenärens önskemål.För mer information, kontakta:
Thomas Nilsson, trafikdirektör, 0470-58 30 50, thomas.t.nilsson@kronoberg.se
Carina Bengtsson, (C) trafiknämndens ordförande, 072-0831976, carina.bengtsson@kronoberg.se

x