facebook pixel

Pressmeddelande: Tillfällig påstigning via mitten av bussen för att minska smittspridning

Publicerad den 20-03-17

Länstrafiken Kronoberg vidtar nu åtgärder för att minska smittspridning av det nya coronaviruset covid-19. Påstigning på buss ska från 18 mars ske via mittdörren på bussen.

I dagsläget finns det inga restriktioner för resande i kollektivtrafiken, men för att värna om förarnas och resenärernas miljö och minska smittspridning det nya coronaviruset covid-19 beslutar Länstrafiken Kronoberg omgående att all påstigning på bussar i länet ska ske via mittdörren. Länstrafiken uppmanar även resenärerna att sprida ut sig på bussen. Beslutet börjar gälla 18 mars och gäller till och med 31 mars men kan förlängas. 


- Det är viktigt att kollektivtrafiken fortsätter att fungera så att de som behöver kan ta sig till arbete och skola. Vi följer rekommendationerna och uppdateringar från svenska Folkhälsomyndigheten, säger trafikdirektör Thomas Nilsson och fortsätter, känner du dig frisk får du gärna resa med oss men känner du dig sjuk skall du stanna hemma.


Fortfarande ska alla som reser ska ha en giltig biljett. För de resenärer som inte har giltigt färdbevis vid påstigning uppmanar länstrafiken till att köpa biljett i reseappen och som sista alternativ gå fram till föraren och lösa biljett.För mer information, kontakta:
Thomas Nilsson, trafikdirektör, 0470-58 30 50, thomas.t.nilsson@kronoberg.se
Carina Bengtsson, (C) trafiknämndens ordförande, 072-0831976, carina.bengtsson@kronoberg.se

x