facebook pixel

Pressrelease för nya priser och produkter från den 14 december

Publicerad den 14-12-15


Länstrafiken Kronoberg genomför den 14 december prisförändringar på periodkort. Samtidigt lanseras en biljett riktad till turister och besökare i länet.


Priset på Resekort Period höjs med 20 kr för resor i zon 1 till 5. Från zon 6 till och med Länskort blir höjningen 40 kr per korttyp. Exempelvis ökar priset på ett enzonkort från 520 kr till 540 kr medan ett Länskort buss höjs från 1040 kr till 1080 kr. Periodkort gäller för 30 dagars resande. 

Taxeförändringarna 2015 träder i kraft söndagen den 14 december 2014 i samband med tidtabellsskifte för tåg och buss i länet. Länstrafikens taxa ingår i den av Regionfullmäktige beslutade budgeten som ingår i skatteväxlingen gentemot kommunerna i Kronobergs län inför övergången till Region Kronoberg.


Satsning på besökare
I och med Taxa 2015 introduceras besöksbiljetter som riktar sig till turister och tillfälliga besökare som vill göra flera buss- eller tågresor under sin vistelse. Giltigheten är 1 respektive 3 dygn. Biljetten finns att köpa ombord på buss, i biljettautomater och på fasta försäljningsställen.


Rabatt gynnar studenter som reser kollektivt
Studerande som pendlar över länsgräns till exempelvis Kalmar eller Skåne län har nu möjlighet att köpa periodkort för hela sträckan med 25 % rabatt.


Prisförändringar i korthet:

  • Resekort Period får en höjning med 20-40 kr per korttyp (prishöjning avseende ordinarie pris)
  • En besöksbiljett införs med länsgiltighet för 1 respektive 3 dagar där målgruppen är besökare i länet.
  • Studeranderabatt för länsgränsöverskridande periodkort införs i Sydtaxan med 25 %.

Prissättningen på enkelbiljetter förblir oförändrad. Resekortets reskassa ger alltid 20 procent rabatt på ordinarie pris. Vid köp av Resekort via Mina sidor ges ytterligare 10 procent rabatt på periodkort* samt 10 procent i extra värde på reskassan. (*gäller ej länsöverskridande periodkort).

Mer information om prisförändringarna finns på länstrafikens webbplats lanstrafikenkron.se


För mer information, kontakta:
Sven Sunesson (c), ordförande trafiknämnden, 0707- 616 397, sven.sunesson@rfss.se
Thomas Nilsson, trafikdirektör, 0470 - 727 555, thomas.nilsson@rfss.se

  

x