facebook pixel

Res kollektivt från hemadressen i Ljungby kommun

Publicerad den 14-06-02


Genom reseprojektet Närtrafik Ljungby utökas möjligheterna för kommunens invånare att resa kollektivt från hemadressen. I början av juni sänks åldersgränsen och fler turer mellan centrum och hemadressen införs.

 

Sedan augusti 2012 erbjuder Ljungby kommun sina medborgare att resa med samordnade sjuk-, färdtjänst- och kollektivtrafikresor. Reseprojektet som tidigare kallades ”Projektet Ljungby - Åk tillsammans i Ljungby kommun” har nu bytt namn till ”Närtrafik Ljungby”.


- När nu försöket pågått en tid, ser vi att vi vill utöka med kvällstrafik och trafik för de lite yngre. Det blir två kvällsturer och alla över 13 år kan resa själva. Det gör att vi kan öka möjligheten till aktivitet för unga landsbygdsbor och samtidigt minska någon bilresa för skjutsning, säger Sven Sunesson, ordförande i trafiknämnden.


Från den 2 juni införs två nya turer in till staden på eftermiddagar för de som bor utanför tätorten. Det blir också två nya turer från staden till hemadressen vid kl. 20 och 22.

 

Hämtas vid hemadressen
Den som vill åka hämtas vid sin dörr oavsett var de bor i kommunen. Resenären kan välja att åka till Föreningsgatan/Drottninggatan, Ljungby lasarett, Kungshögsgatan 26, busstationen eller Ljungbystopp.
Trafiken kör alla vardagar och kostar som en vanlig resa i kollektivtrafiken.

 

Boka resan i förväg
Resenärerna måste boka sin resa i förväg. Bor de inom Ljungby tätort ska resan bokas senast en och en halv timme före den tid de vill vara framme enligt tidtabellens första hållplats för den turen. Bor resenären utanför tätorten skar resan bokas senast tre timmar före. Första eller andra morgonturen måste bokas före kl. 17 dagen före. Kvällsturerna bokas före kl. 17 samma dag.


Trafiken genomförs av Serviceresor Kronoberg i samarbete med Ljungby kommun och Landstinget Kronoberg.

 

För mer information, kontakta:
Sven Sunesson (c) ordförande, 070 - 761 63 97, sven.sunesson@rfss.se
Thomas Nilsson, Trafikdirektör, 0470 - 72 75 55, thomas.nilsson@rfss.se

x