facebook pixel

Serviceresor Kronoberg byter boknings- och trafikplaneringssystem den 1 juni

Publicerad den 16-05-09

Serviceresor Kronoberg byter boknings- och trafikplaneringssystem 1 juni till systemet Alfa. Detta kommer att innebära en del nyheter för dig som resenär då vi övergår från att planera alla resor manuellt till ett automatiskt planerande system.


Bokning av resor
Bokningstart för resor f o m 1 juni blir måndag  23 maj. Det går därefter att boka sjukresor, färdtjänst-
resor, kompletteringstrafik tidigast 2 veckor före avresa. Riksfärdtjänstresor kan förbokas tidigast 4 
veckor före avresa.

Begreppet ”inom en timme” för resor där resenären önskar åka så snart som möjligt försvinner, alla kommer istället att få en exakt avresetid vid bokningstillfället. Den exakta avresetiden ska  dock under normala omständigheter fortfarande vara inom en timme från bokningstillfället när resenären önskar åka så snart som möjligt.

När det läggs in en bokning i systemet enligt resenärens önskemål så söker systemet efter en tillgänglig fordonsresurs att planera resan på och föreslår därefter en avresetid. I sökningen tar systemet hänsyn till resenärens önskemål, gällande regelverk och avtal. Systemet tar i planeringen även hänsyn till att både medföljande hjälpmedel och bagage ska få plats i fordonet. Resenärer kommer av denna anledning att vid bokningstillfället tillfrågas om både vilka hjälpmedel och vilket bagage som ska medfölja på resan

Förbokade resor kan komma att omplaneras  av systemet och avresetiden ändras. Om en resa får en ny avresetid meddelas resenären om detta via önskat kontaktsätt (telefonsamtal eller sms) senast 17:00 dagen innan avresa. 


Bokning av fasta resor
Bokning och permanenta ändringar av fasta resor görs på telefon 0470 – 58 33 80 helgfri måndag till fredag kl. 13.00-15.00. Handläggningstiden för bokning och permanenta ändringar av fasta resor är 
14 dagar. Tillfälliga ändringar av fasta resor som gäller de närmsta 14 dagarna kan göras på telefon 0775-77 77 00 helgfri måndag till fredag 7.00-19.00 samt lördag, söndag och helgdagar 8.00-18.00.


Som fast resa räknas en resa som genomförs på samma tid, mellan samma adresser och på samma veckodag under en period av minst tre månader. Resan kan genomföras på samma sätt varje vecka eller varannan vecka.


Fasta avgångar från Växjö Lasarett upphör
De fasta avgångarna från Växjö Lasarett 11:00 och 14:00 på vardagar upphör från och med 1 juni. Vid
bokning av hemresa från vården kommer en exakt upphämtningstid att lämnas vid bokningstillfället 
oavsett om man förbokar eller vill ha en hemresa så snart som möjligt. Observera att förbokade resor 
kan komma att omplaneras av systemet och avresetiden ändras enligt under bokning av resor ovan.


Betalsätt
Det kommer att finnas två möjliga betalsätt, faktura och kontant. Betalsätt väljs vid bokningstillfället
och betalsätt faktura är primärt betalsätt.

Betalsätt faktura är möjligt för resenärer med svenskt personnr som är folkbokförda i Kronobergs län. 
Det skickas en samlingsfaktura en gång per månad för de resor som har genomförts föregående månad.

Resenärer som inte har svenskt personnr eller inte är folkbokförda i Kronobergs län betalar kontant
i fordonet.


Högkostnadsskydd för sjukresor
För sjukresor med Servicebil som genomförs från 1 juni 2016 och framåt räknar systemet automatiskt ut när belopp för högkostnadsskydd är uppnått, några kvitton behöver inte längre skickas in till Serviceresor. För resor som har utförts innan 1 juni 2016 och som ska räknas med i belopp för högkostnadsskydd 
behöver kvitton skickas in för att bli registrerade in i systemet.

x