facebook pixel

Serviceresor Kronoberg byter till ett av Sveriges modernaste bokningssystem

Publicerad den 16-05-31

Serviceresor Kronoberg uppgraderar till ett av Sveriges modernaste boknings- och trafikplaneringssystem från den 1 juni. Detta innebär en del nyheter för våra resenärer vad det gäller bokning av resor, betalsätt och beräkning av högkostnadsskydd. Vårt nya boknings- och trafikplanerings-system kommer innebära en enklare och snabbare hantering. 


Bokning av resor
Bokningsstart för resor från och med den 1 juni blir måndag 23 maj. Det går därefter att boka sjukresor, färdtjänstresor och kompletteringstrafik tidigast två veckor före avresa. Riksfärdtjänstresor kan förbokas tidigast fyra veckor före avresa. Begreppet ”inom en timme” för resor där resenären önskar åka så snart som möjligt försvinner, alla kommer istället att få en exakt avresetid vid bokningstillfället. 

Enklare betalning med faktura
Betalning med faktura är något som har efterfrågats av våra resenärer och blir nu möjligt. Det kommer att
finnas två möjliga betalsätt; faktura och kontant. Kontant avser inte betalkort. Betalsätt väljs vid bokningstillfället och betalsätt faktura är primärt betalsätt. Betalsätt faktura är möjligt för resenärer med svenskt personnummer och folkbokförda i Kronobergs län. Det skickas en samlingsfaktura en gång per månad för de resor som har genomförts föregående månad. Resenärer som inte har svenskt personnummer eller inte är folkbokförda i Kronobergs län betalar kontant i fordonet.

 

Automatisk beräkning av högkostnadsskydd
För sjukresor med servicebil som genomförs från 1 juni 2016 och framåt räknar systemet automatiskt ut när belopp för högkostnadsskydd är uppnått, några kvitton behöver inte längre skickas in till Serviceresor. För resor som har utförts innan 1 juni 2016 och som ska räknas med i belopp för högkostnadsskydd behöver kvitton skickas in för att bli registrerade in i systemet. Att högkostnadsskydd för sjukresor beräknas automatisk sparar arbete både för våra resenärer och personal, säger Jessica Gunnarsson, verksamhetsutvecklare på Serviceresor Kronoberg.


Till hösten kommer webbokning
Till hösten kommer även möjlighet till webbokning och att via en mobilapp kunna se på karta var fordonet
befinner sig i realtid. Möjligheten att kunna följa upp var fordonet befinner sig i realtid ökar tryggheten för både våra resenärer och deras anhöriga, säger Jessica Gunnarsson.

Att övergå från att planera alla resor manuellt till ett automatisk planerande system har många fördelar. 
Den snabbare och enklare bokningsprocessen innebär att varje bokningssamtal tar kortare tid vilket bland annat kommer att ha en positiv inverkan på kötiderna i telefon
, säger Thomas Nilsson, trafikdirektör, 
Länstrafiken Kronoberg.

 


För mer information, kontakta: 
Thomas Nilsson, trafikdirektör, Länstrafiken Kronoberg, 0470-58 30 35, thomas.t.nilsson@kronoberg.se
Jessica Gunnarsson, verksamhetsutvecklare, Serviceresor Kronoberg, 0470-58 33 62, jessica.gunnarsson@kronoberg.se


 

x