Serviceresor söker beställningsmottagare, timanställning

Publicerad den 15-10-23


Serviceresor är en beställnings- och samordningscentral för färdtjänst, sjukresor och annan anropsstyrd trafik i Kronobergs län. Vårt uppdrag är att ta emot beställningar och samordna resor så effektivt som möjligt, med resenärernas önskemål om trygghet och service i centrum. Arbetsbeskrivning
Som beställningsmottagare består ditt arbete av att via telefon/fax/mail ta emot och lägga in beställningar av färdtjänst, sjukresor och andra anropsstyrda resor i planeringssystemet HaldaBook. l ditt arbete medverkar du även till att upprätthålla och utveckla beställningscentralens relationer med kunder, uppdragsgivare och transportörer.


Arbetstiden är schemalagd vilket innebär arbete såväl dag- som kvällstid och helger, dvs oregelbundna arbetstider.

 

Läs hela platsannonsen här >

x