facebook pixel

Serviceresors resenärer får i första hand åka ensamma i fordonen för att minska risken för smittspridning

Publicerad den 20-03-17

Serviceresor Kronoberg vidtar nu åtgärder för att minska smittspridning av det nya coronaviruset covid-19. Från och med 18 mars kommer Serviceresors resenärer att i första hand resa ensamma i fordonen.

I dagsläget finns inga restriktioner för resande med sjukresor och färdtjänst, men för att värna om förarnas och resenärernas miljö och minska smittspridningen av det nya coronaviruset covid-19 kommer Serviceresor i första hand att köra sina resenärer ensamma i fordonen. Detta gäller från och med 18 mars och gäller tills vidare.

För att klara av denna förändring kommer Serviceresor att behöva prioritera i vilken ordning olika typer av resor ska genomföras.


Den prioritering som kommer att tillämpas:

  • Sjukresor
  • Färdtjänstresor
  • Övriga resor

Just nu bedömer Serviceresor Kronoberg att alla resor kommer att kunna genomföras men en del resor kommer att genomförs på andra tider än resenärens önskemål.

x