facebook pixel

Pressmeddelande, Signering av trafikavtal Öresundståg – SJ

Publicerad den 19-06-14

Sveriges största tågaffär officiellt klar

Idag, den 14 juni undertecknas det nya trafikavtalet mellan Öresundståg AB och SJ, som tar över trafikutförandet av Öresundstågen från december 2020 och åtta år framåt. Det nya avtalet innehåller ännu fler parametrar som sätter kunden i centrum. Avtalet innebär också att 185 nya arbetstillfällen skapas i Sverige, flera av dem i Skåne.
Det nya avtalet har utformats med fokus på helheten i kundens reseupplevelse. Förbättringskraven i det nya avtalet är bland annat:

  • Fokus på att förenkla för kunderna på tågen och perrongerna förbättras både normalläge och vid störningar genom ökad bemanning och service.
  • Fordonsunderhållet förbättras under avtalsperioden genom öppnandet av en ny, modern tågverkstad/depå i Hässleholm som gör att fler tåg kan vara i drift samtidigt och därmed fler sittplatser tillgängliga. Ett optimerat underhåll, ökad kvalitet och effektivitet ökar också möjligheten att städa tågen bättre, vilket också är viktigt för helhetsupplevelsen. 
  • De cirka 185 nya arbetstillfällena som kommer att skapas i Sverige under två år kommer att fördelas på de sju städerna Malmö, Hässleholm, Helsingborg, Göteborg, Halmstad, Kalmar och Karlskrona. De nya tjänsterna består av tågvärdar, underhåll- och teknisk service samt städpersonal. 
  • Vid behov av ersättningstrafik så stärks den genom ett nätverk av bussar i beredskap.

Det nya avtalet är ett incitamentsavtal som innebär att SJ premieras för hög punktlighet, ökat resande och hög kundnöjdhet. 
- Vi ser fram emot ett gott samarbete med SJ med fokus på både nuvarande och nya kunder som väljer resa hållbart med Öresundstågen. Vi har ställt tydliga krav om punktlighet, kundservice, förbättrat underhåll och en väl fungerande ersättningstrafik i det nya avtalet och vår förhoppning är att kunderna ska bli ännu mer nöjda med sin Öresundstågsresa, säger Thomas Nilsson, trafikdirektör på Länstrafiken Kronoberg. 


- Öresundståg, Sveriges geografiskt största kollektivtrafiksystem är ett spännande uppdrag; det går i två länder, sex län och 50 stationer, och är därmed en avgörande del av södra Sveriges funktion när det gäller arbetspendling och resande. Det är med allra största ödmjukhet och stolthet som jag skrivit under trafikeringsavtalet, säger Caroline Åstrand chef Division produkt på SJ.


För mer information, kontakta
Thomas Nilsson, trafikdirektör, Länstrafiken Kronoberg, 070-872 75 48
Clas Carlsson, upphandlingsansvarig tåg, Länstrafiken Kronoberg, 070-765 80 41FAKTA
Upphandlingen av trafikavtalet Öresundstågstrafiken har utförts av en projektorganisation med deltagande från alla de samverkande svenska beställarna. Projektet kommer att överlämnas till Öresundståg AB i samband med trafikstarten i december 2020. 

Öresundståg är ett gemensamt tågtrafiksystem i Sydsverige och Danmark. Bakom Öresundståg står de regionala kollektivtrafikorganisatörerna Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Länstrafiken Kronoberg, Kalmar Länstrafik, Skånetrafiken och Västtrafik i samverkan med DSB och danska Transportministeriet. 

  • Totalt 111 tågsätt används i Öresundstågstrafiken. De har en maxhastighet på 180 km/h och är utformade för bekväma regionala resor inom och mellan de samverkande regionerna och till och från Köpenhamn.
  • Varje tågsätt består av tre sammankopplade vagnar med sammanlagt 229 sittplatser. Vid behov kopplas upp till tre tågsätt samman och kapaciteten blir totalt 687 sittplatser.
  •  Varje tågsätt kör cirka 255 000 km per år.
  • De äldsta tågsätten har kört mer än 4 miljoner km.
  • I Kronoberg sker drygt 2. 3 miljoner resor per år med Öresundstågen. 
  • Öresundstågens kostnadsomslutning uppgår till 130 miljoner kronor 2019 i Kronobergs län. 

Trafikhuvudmän och ägarandel 
Skånetrafiken, 40 %, 
Länstrafiken Kronoberg, 12 %, 
Blekingetrafiken, 12 %
Hallandstrafiken AB genom Region Halland, 12 %
Kalmar Länstrafik, 12 %
Västtrafik AB genom Västra Götalandsregionen, 12 %

Trafikdirektörer
Linus Eriksson, trafikdirektör, Skånetrafiken
Thomas Nilsson, trafikdirektör, Länstrafiken Kronoberg
Sören Bergerland, trafikdirektör, Blekingetrafiken
Andreas Almquist, vd, Hallandstrafiken AB, 
Karl-Johan Bodell, trafikdirektör, Kalmar Länstrafik
Lars Backström, vd, Västtrafik AB

På bilden syns (från vänster)
Thomas Nilsson, trafikdirektör, Länstrafiken Kronoberg
Carina Bengtsson, trafiknämndens ordförande, Region Kronoberg
Clas Carlsson, upphandlingsansvarig tåg, Länstrafiken Kronoberg
Ger-Olov Karlsson, upphandlingschef, Region Kronoberg
x