Starkare miljöprofil när länstrafiken byter kostym den 28 januari

Publicerad den 13-01-24


- Ett nytt utseende som välkomnar till en grönare resa 

Länstrafiken Kronoberg byter om till en grön kostym som matchar regionens önskan om att bli Europas grönaste region. Den 28 januari lanserar Länstrafiken Kronoberg ny grafisk profil som bland annat innebär modernare logotyp, ny hemsida och ny design på bussarna.

I samband med att upphandlingen av den nya busstrafiken startade under 2010 var det läge att se över länstrafikens grafiska profil. Eftersom den nya trafiken blir bättre för miljön, då all trafik i regionen kommer att drivas med biodrivmedel, har Länstrafiken valt en profil som tydligare speglar verksamhetens miljöinriktning. 


Grön miljöprofil 
Tanken är att den gröna färgen ska symbolisera Länstrafiken Kronobergs starka miljöprofil och stämma överens med visionen där Länstrafiken vill att kollektivtrafiken ska ses som det naturliga sättet att resa i ett hållbart samhälle. Den nya profilen passar också bra ihop med regionens ambition att bli Europas grönaste region. Förhoppningen är att den nya profilen ska ge Länstrafiken en ny och ännu mer positiv image. 

- Det är sunt att åka kollektivt, både för miljön och för plånboken. Vi erbjuder en produkt som miljömässigt är ett bra alternativ och tar därmed ett ansvar för vår gemensamma framtid. Vi vill att det ska synas i vår externa kommunikation, säger Julija Markensten, marknads- och försäljningschef på länstrafiken. 


Modernare logotyp 
Länstrafikens nuvarande logotyp har funnits med i många år. Vingen i logotypen har sitt ursprung i den klassiska symbolen för den grekiska guden Hermes, vägarnas gud. Det finns en hög igenkänning i dagens symbol och ett stort värde i den och det har varit viktigt att bevara. 

- Med förändringen av formen på nuvarande logotyp och skiftet till den gröna färgen, får vi nu en modernare logotyp som svarar mot vår nya miljöinriktning och de önskemål som funnits kring vår logotyp, förklarar Julija Markensten. 


Nya, fräscha bussar 
I samband med att den nya trafiken börjar rulla den 16 juni, kommer alla bussarna, utöver att de kommer att drivas med biodrivmedel, att få ett helt nytt utseende som förstärker miljöprofilen. Länstrafikens bussar kommer att ha två olika nyanser av grönt. Bussar som rullar i stadstrafik kommer att var ljusgröna och bussar i regiontrafiken kommer att vara mörkgröna. 

Designen på bussarnas utsida innehåller en symbol som föreställer ett vägnät som illustrerar att man kan resa kors och tvärs i hela Kronobergs län. Dessutom kommer de nya bussarna som kör i Växjö att namnges efter kända personer från regionen. 


Fler förbättringar under året 
Länstrafiken löser redan resebehovet för många människor i regionen. Men under hela 2013 kommer en rad nyheter i busstrafiken som gagnar resenären att presenteras. Det blir bland annat nya linjer och utökad trafik. Med insatserna, som införs löpande under året, hoppas Länstrafiken göra kollektivtrafiken ännu mer attraktiv och locka fler resenärer. 

- Eftersom hela regionen strävar efter att bli Europas grönaste region, så känns det att den nya profilen går i samma riktning som regionens önskan. Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle och vi vill att fler ska se det som ett naturligt inslag i det vardagliga resandet. Med de förbättringar och satsningar vi gör under året bidrar vi till att göra regionen mer grön, säger Sven Sunesson, trafiknämndens ordförande. 


Om Länstrafiken Kronoberg 
Länstrafiken Kronoberg ansvarar för den lokala och regionala kollektivtrafiken i Kronobergs län. Länstrafiken ansvarar även för samordning av andra trafikuppdrag efter särskild överenskommelse med respektive kommun eller landsting. Länstrafiken Kronoberg kör inte själv bussar och tåg, utan all trafik utförs av fristående entreprenörer som upphandlas i konkurrens. 

För mer information, kontakta: 
Sven Sunesson (c), ordförande trafiknämnden, 0707- 616 397 
Julija Markensten, marknads- och försäljningschef Länstrafiken Kronoberg, 
0708 - 567 328

x