facebook pixel

Tester genomförs av kommande reseappen

Publicerad den 20-02-18

Under perioden 19 februari - 18 mars kommer ca 30 personer att prova vår kommande reseapp i Växjö stadstrafik. Testet genomförs för att säkerställa att tekniken fungerar och för att hitta eventuella fel i appen. 

Vi kan inte ta in fler testresenärer i under pågående test. Reseappen kommer att finnas tillgäng för alla resenärer under våren 2020.Läs mer om vår nya reseapp och det kommande biljettsystemet » 

x