Tingsryd först ut när nya närtrafiken lanseras

Publicerad den 17-03-31

Ungdomar och äldre blir de främsta målgrupperna när nya närtrafiken lanseras som en satsning för resor på landsbygden under hösten 2017. Närtrafiken ska kunna underlätta livspusslet för familjer med ungdomar som behöver ta sig till exempelvis fritidsaktiviteter. Samtidigt ska äldre kunna bo kvar på landsbygden och ha möjlighet att resa.  

”Med närtrafiken vill vi erbjuda resmöjligheter i de områden av regionen där det inte finns linjelagd busstrafik eller tåg. Konceptet ska bli likvärdigt i Kronobergs län och först ut blir Tingsryds kommun” säger trafiknämndens ordförande Peter Freij.


Resenär som vill använda närtrafiken ska vara:
-   Folkbokförd i Kronobergs län. Folkbokförd resenär tillåts ta med sig två medresenärer.
-   Boende längre än 1000 meter (fågelvägen) från busshållplats för linjetrafik. Som busshållplats för linjetrafik räknas hållplats med mer än 3 turer i vardera riktning per vardag.
-  12 år och uppåt. Yngre reser i vuxens sällskap.


Vart får resenären åka?
Resenären får åka mellan folkbokföringsadressen och närtrafikens utpekade hållplatser och som längst 20 km (fågelvägen) från folkbokföringsadressen även över kommun- och länsgränser. Finns ingen hållplats inom 20 km får resenären åka till närmaste hållplats med samhällsservice.


När kommer resenären att få åka?
Länstrafiken definierar fasta ankomsttider (till i närtrafiken utpekad hållplats) och avgångstider (från i närtrafiken utpekad hållplats) inom följande tidsintervall:

- Vardagar 9:00 – 13:00 (3 dubbelturer),  17:00 – 20:00 (2 dubbelturer).
- Lördagar 10:00 – 14:00 (2 dubbelturer).
- Resenär får göra högst 4 enkelresor/vecka.


Vad kostar närtrafiksresan?
För närtrafiken gäller samma pris som för busstrafiken. Reskassa gäller inte. För att kunna resa med periodkort ska kvitto för giltig period visas upp.
 


För mer information, kontakta:

Peter Freij (S), ordförande trafiknämnden, 076-720 76 38, freij.peter1@gmail.com
Thomas Nilsson, trafikdirektör, 0470-58 30 50, thomas.t.nilsson@lanstrafikenkron.se

x