facebook pixel

Uppgradera till Buss-iness class

Publicerad den 17-09-29

Om en person som kör 1000 mil i tjänsten istället skulle åka kollektivt med Länstrafiken Kronoberg, 
skulle koldioxidutsläppen minska med ca 2 ton per år! Det motsvarar ca 2 varv kollektivtrafikresande runt jordklotet. Kollektivt affärsresande lönar sig alltid.

Läs mer om hur du blir företagskund > 

x