Upphandlingen av ny mobil kundapp är klar

Publicerad den 17-12-08


Länstrafiken Kronoberg har tillsammans med Hallandstrafiken, Jönköpings Länstrafik och Kalmar Länstrafik upphandlat drift och utveckling av ny mobil kundapp. Efter fattade tilldelningsbeslut idag är det FARA AS som har tilldelats avtalet. Utveckling av kundappen skall ske i två steg med leverans hösten 2018 för steg 1 och sommaren 2019 för steg 2. Driften gäller på 4 år med möjlighet till option på förlängning på fyra år.


- Vi har arbetat med framtidens biljettsystem under flera år och ser att upphandlingen av mobil kundapp är en liten men viktig del av den totala utvecklingen. Vi är mycket nöjda med resultatet och ser fram mot det framtida samarbetet med FARA AS kompetenta organisation. 

- Priset för det kommande utvecklings- och driftavtalet ligger i linje med förväntningarna, tillägger Thomas Nilsson, trafikdirektör på Länstrafiken Kronoberg. 

Upphandlingen genomfördes med Kalmar Länstrafik som upphandlande enhet för samtliga parter. Förfrågningsunderlaget skickades ut i början av oktober 2017 och anbuden lämnades in i november. Totalt inkom det fem bra och konkurrenskraftiga anbud, varav FARA AS visade sig vara det som erhöll högst poäng vid utvärderingen.


För mer information, kontakta:
Thomas Nilsson, trafikdirektör, 0470-58 30 50, thomas.t.nilsson@kronoberg.se 

Gällande upphandlingsprocessen,
Torbjörn Karlsson, jurist vid Landstinget i Kalmar län på tel. 0490 – 862 94


 

x