Hem / Färdtjänst / Ansök om färdtjänst eller riksfärdtjänst

Ansök om färdtjänst/riksfärdtjänst

Du ansöker om färdtjänst och riksfärdtjänst genom att fylla i och skicka in en ansökningsblankett. När du ansöker om färdtjänstnär/riksfärdtjänst behöver du lämna in ett intyg. Intyget kan vara utfärdat av läkare, sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut eller kurator. Intyget ska utförligt beskriva hur din funktionsnedsättning påverkar dig i resesammanhang.

Vid ansökan om riksfärdtjänst ska din ansökan vara inkommen senast fyra veckor före planerad avresa.

För riksfärdtjänstresor vid julhelgen och nyårshelgen ska din ansökan vara inkommen senast den
2 november, eller närmaste vardag efter, eftersom resan måste bokas senast 1 december.


Ansökningsblankett färdtjänst 

Ansökningsblankett riksfärdtjänst

Frågor eller funderingar

Välkommen att kontakta vårt Kundcenter

Symbol pratbubbla med ett frågetecken i

Symbol av ett kuvert

Symbol av en telefonlur

x