facebook pixel

 

Inbjudan till samråd inför upphandling (SIU)

Länstrafiken Kronoberg bjuder in till samråd inför upphandling (Upphandling - Linjetrafik 2023, referensnr 19RGK387).

Upphandlingen avser linjetrafik med buss i Kronobergs län, både regionbuss och stadsbuss ingår.

Syftet med samrådet är att övergripande informera om vad som skall upphandlas och att fånga kunskap, behov, önskemål och innovativa tankar från trafikföretagen.

Tid: Onsdagen den 9 oktober 2019 kl 13:00-15:00
Plats: Växjö Konserthus, Västra Esplanaden 10-14, Växjö


Anmälan senast fredagen den 4 oktober till karolina.a.andersson@kronoberg.se 
Ange trafikföretagets namn, telefonnummer och e-postadress till kontaktperson, samt hur många från företaget som kommer att delta på samrådet.

Efter det gemensamma samrådet har intresserade trafikföretag möjlighet att boka sig för ett enskilt möte i Växjö under perioden 22 oktober – 25 oktober. Tid för enskilt möte kommer att kunna bokas in på plats vid det gemensamma samrådet eller per telefon (från den 10 oktober) med Karolina Andersson 0470-58 30 31.

Varmt välkomna!

Med vänliga hälsningar

Jessica Gunnarsson

Projektledare Linjetrafikupphandling 2023

Länstrafiken Kronoberg
 

x