facebook pixel

Invigning ev Kronobergs första elbuss

Måndagen 3 juni invigdes Kronobergs första elbuss genom att Carina Bengtsson klippte det blå-gula bandet i det fina vädret ute vid Evedal i Växjö. Bussen kör skolskjuts och daglig verksamhet och ingår i avtalet som startade 1 jan 2019.

Bakgrund
När en ny avtalsperiod för skolskjuts och serviceresor skulle upphandlas var ett av kraven att det skulle finnas ett fordon som drivs med el. Avtalet startade 1 januari 2019 efter en försening på grund av överklagan. Flexbuss har avtalet där elbussen ingår.

Fakta
Bussen är av märket Optare med 13 sittplatser och plats för 4 rullstolar. Bussen är utrustad med 3-punktsbälten och laddas med el som är från 100 % förnyelsebar källa. Elbussen kör skolskjuts och daglig verksamhet i Växjö stad. Bussen kan köra ca 16 mil på en laddning.


Har du frågor om elbussen som fordon kontakta

David Lindquist , VD, Flexbuss, 0481-54804, david@flexbuss.se


Elbuss invigning

Elbuss

Elbuss

x