facebook pixel

Hipp hurra Länstrafiken firar 40 år

Länstrafiken Kronoberg firar 40 år 2020. I juni 1980 bildades Länstrafiken Kronoberg i samband med att en ny lag trädde i kraft. Vi firar vårt jubileum med att berätta om viktiga händelser som påverkat kollektivtrafiken i Kronobergs län. Häng med på en resa genom historien. Klicka på bilderna till vänster för att se en större bild.

 • 1980-talet

  Länstrafiken Kronoberg bildades. Ett gemensamt länskort infördes.

  1980 - 1 juli bildas Länstrafiken Kronoberg. Det blev lagstadgat att det skulle finnas en trafikhuvudman i varje län. Vid övertagandet från SJ fanns stadstrafik i Växjö, Ljungby och Älmhult. Ca 2 miljoner vagnkilometer varav 825 000 i stadstrafik gjordes 1980.

  Länstrafikens första styrelse.

  Länstrafiken Kronobergs första styrelse. Sittande fråm vänster: Bengt Johansson, Rune Rydén, Ivan Gustavsson, Harry Johansson, Bo Olsson, Anders G Högmark. Stående från vänster: Sören Carlsson, Roland Nyberg, Gerhard Carlsson, Per Österberg, Gösta Lindholm, Bo Nilsson och Ivar Nilsson.


  1981 - Den första länstidtabellen sammanställdes och läggs ut på länets alla postkontor. Det var 100 bussar som trafikerade 60 linjer. Gemensamt länskort infördes på sommaren och kostade 150 kronor per månad.

  Busskort från 80-talet

  Tidtabeller från 80-talet


  1983 - Länstrafiken tar över ansvaret för gymnasieelevers resor till och från skolan. Innan hade ansvaret legat på CSN (Centrala studiestödsnämnden). 

  Ledbuss från 1983. Linje 218 på väg mot Växjö från Hovmantorp.


  1984 - Järnvägslinjerna Västervik - Åseda - Växjö  och Älmhult - Sölvesborg lades ner. Länstrafiken satte in busstrafik som ersättning. Datorhjälp infördes på kansliet.


  1985 - Tätortstrafiken i Ljungby halverades på grund av att kostnaderna blev helt orimligt höga.


  1987 - Trafikinformationen kom igång. Via telefon kan kunderna få information om busstider, priser, hållplatser med mera. Verksamheten bedrevs i samband med SJ.


  1989 -  Första trafikupphandlingen gjordes i konkurrens. Länets hållplatstoppar började bytas ut.

  Skolungdom erbjöds så kallade "fritidsmärken" för resande utanför skoltid. Tre perioder, sommar, höst och vår. 250 kr/period.

  Biljettmaskin från 80-talet.

  Biljettmaskin från 80-talet.  Kul att veta:

  Trafikupplysningen gör alltid sitt bästa för att lösa resenärernas frågor och problem. Men en del kan inte med bästa vilja inte få den hjälp de tar för given. Som till exempel den gången en manlig resenär begärde besked om busstider för att resa till sin syster av en ung manlig student "på upplysningen".
  
  Trafikupplysaren (vänligt): "Var bor er syster?"
  
  Resenären: "Det ska du skita i!"

  Gymnasieungdomar fick stora förbättringar i och med att de kunde börja ta bussen till och från skolan för den som inte bodde på gymnasieorten. De var tidigare tvungna att bli inackorderade med höga kostnader för familjen och skolan. 

  Slogantävling 1988, vinnande bidragen: 
  
  "För en bussigare värld".
  
  "Värna om vår miljö i praktiken, åk med Länstrafiken".
  
  "Gammal eller ej, kille eller tjej, buss är till för dig".
 • 1980-talet

  Länstrafiken Kronoberg bildades. Ett gemensamt länskort infördes.

  Läs mer double_arrow

 • 1990-talet

  Under 90-talet hände det mycket bland annat blev det moms på persontransporter. Kronobergs bussar blev blå-vita.

  1990 - Lackering av bussarna i länstrafikens färger påbörjades, vit-blå.

  Vit-blå buss från 1990-talet.

  Insändare i Smålandsposten 1990:

  Klipp från tidningen Smålandsposten april 1990

  Insändare från Smålandsposten nov 1990


  1991 - Zontaxa infördes. Moms på persontransporter infördes. Ett nytt sommarkort lanserades och periodkorten gjordes opersonliga. Tågplussamarbetet med SJ startades som gör att resenären kan köpa en biljett för hela resan tåg + buss.


  1992 - Trafikupphandling för linjetrafik, avtal gjordes med 14 företag.


  1993 - Nytt elektroniskt biljettmaskinsystem startade. 
  Samarbetsbolaget Kust till Kust AB bildades av SJ och trafikhuvudmännen i fem län.

  Tåg - Kust till kust 1993

  Rabattkort introducerades och ett kundregister startades.

  Resekort från 1990-talet

   


  1994 - Bussterminal i Växjö invigdes med plats för bussgods och trafikupplysning. Nu kunde kunderna för första gången få personlig service över disk.


  1995 - Trafikupphandling nr 3, i det avtalet skulle alla nya fordon vara utrustade med katalysator och partikelfälla.
  Rabattkorten utvidgades till att gälla i 10 län och avtal träffades med SJ om utökad tågtrafik Växjö – Malmö.


  1996 - Skolskjutsupphandling slutfördes på uppdrag av Alvesta, Växjö, Ljungby och Uppvidinge kommuner.
  Länstrafiken antog sitt första miljöprogram.
  En ungdomsklubb startades och blev snabbt populär.
  För första gången uppnåddes en täckningsgrad på över 50 % för landsbygdstrafiken.

  Länstrafikens miljöprogram framsida på folder föreställande en illustrerad glad buss.


  1997 - Samordning av skolresor gjorde att flera linjeturer blev tillgängliga för allmänheten. 
  Avtal med SJ om tre dubbelturer Växjö - Malmö genomfördes. 
  Upphandlingar för trafiksystem och trafikentreprenörer för Serviceresor påbörjades.

  Fordon Serviceresor


  1998 - Serviceresor startades, gemensam central för beställningscentral för färdtjänst, sjukresor, kompletteringstrafik med mera.
  Beslut om medverkan i Öresundstågstrafiken togs.

  Första hemsidan lanserades. Se bild nedan.

  Första hemsidans design


  1999 - Första samordnade trafikupphandlingen av skolskjutsar, färdtjänst, sjukresor med mera genomfördes. Bussförarna strejkade i februari-mars.

   Gratis sjukresor i kollektivtrafiken infördes.  Kul att veta:

  - Antalet resenärer på "pappret" sjönk under 90-talet, detta på grund av att nu kunde länstrafiken för första gången mäta antalet resenärer genom biljettsystemet.
  
  ​​- 1991 infördes moms på resor från 0% till 25% vilket gjorde att priserna steg. Sen sänktes momsen successivt.
  
  - Kronobergsgatans kiosk var en stor återförsäljare av busskort. 
 • 1990-talet

  Under 90-talet hände det mycket bland annat blev det moms på persontransporter. Kronobergs bussar blev blå-vita.

  Läs mer double_arrow

 • 2000-talet

  Tåg blev ett nytt trafikslag inom länstrafiken, vilket skapade nya möjligheter för resenärerna.

  2002 - Krösatågen började köra in i Kronobergs län. Jönköpings diseltåg kördes på sträckan Värnamo - Växjö.
  Ett nytt resecentrum i Växjö invigdes.

  Krösatåg dieselfordon

  Tidtabeller från 2000-talet


  2004 - Nytt trafikavtal för bussarna startade.


  2007 - Länstrafiken Kronoberg gick in i Regionförbundet södra Småland.

  Regionförbundet Södra Smålands logo


  2009 -  11 januari började länstrafiken köra Öresundstågen, tog över trafiken från SJ. 

  Nytt biljettsystem och nya resekort lanserades. Den första e-handeln startades på länstrafikens hemsida.

  Tidtabell och resekort från 2000-talet


   

   

 • 2000-talet

  Tåg blev ett nytt trafikslag inom länstrafiken, vilket skapade nya möjligheter för resenärerna.

  Läs mer double_arrow

 • 2010-talet

  Invigning av flera tågstationer och länstrafiken går ihop med landstinget och bildar Region Kronoberg.

  2012 - Vår första reseapp såg dagens ljus. 


  2013 - Nytt trafikavtal och bussarna får sin nuvarande gröna färg.

  Stadsbussarna får ljusgrön och regionbussarna mörkgrön. Ett stort event med invigning av den ny trafiken genomfördes runt om i länet.

  Bild regionbuss och maskot från invigningen 2013.

  Krösatåg började köra på sträckan Växjö - Hässleholm.

  Tågstationerna, Markaryd, Diö, Vislanda, Gemla, Moheda, Lammhult invigdes med event på varje station.


  2014 - Tågstrejk under sommaren som drabbade Öresundstågsresenärerna. 


  2015 - Länstrafiken Kronoberg bildade tillsammans med landstinget Region Kronoberg.


  2017 - Närtrafiken startade. Först ut var Tingsryds kommun.

  .Närtrafik start 2017


  2018 - Stationsområdet byggdes om, Kundcenter flyttar till en tillfällig lokal.

  Växjö stationsområde


  2019 - Stadstrafiken flyttades till Kronobergsgatan. Servicevärdar fanns ute i city under en vecka för att hjälpa resenärerna tillrätta.

  Nytt avtal för Serviceresor startade. Första el-bussen tas i bruk. Bussen kör skolskjuts och daglig verksamhet. 

  Elbuss  Kul att veta!

  Det genomfördes drygt 10,6 miljoner resor med våra 179 buss- och tåglinjer 2019. Alla bussar körs på förnybara drivmedel.

 • 2010-talet

  Invigning av flera tågstationer och länstrafiken går ihop med landstinget och bildar Region Kronoberg.

  Läs mer double_arrow

 • Resan fortsätter...

  Resan fortsätter och vi blickar framåt.

  Tillsammans. Till en hållbar framtid.

  Resan fortsätter och vi blickar fråmåt. Under 2020 påbörjas lanseringen ett nytt biljettsystem med nya biljetter och rabatter.

  Vi vill erbjuda snabbare och enklare tjänster som gör din och andra resenärers resa ännu bättre. För att möta det behövs ett modernare system. Ett nytt biljettsystem kommer också förbättra våra förares arbetsmiljö, vilket vi ser som en stor fördel.

  Läs mer om vårt nya biljettsystem »

  Bild, kvinna håller i telefon som visar nya reseappen.

  Att resa med buss och tåg är det naturliga sättet att resa i ett hållbart samhälle. Varje ny resa med oss är ett litet steg med stor effekt för en hållbar framtid. Läs mer om hållbara resor »

  Barn som gör roliga miner.

  Tillsammans med dig som resenär skapar vi framtidens kollektivtrafik!

   

  Välkommen ombord!

 • Resan fortsätter...

  Resan fortsätter och vi blickar framåt.

  Läs mer double_arrow

Skicka in din historia

Vi efterlyser nu bilder och berättelser från de gångna åren. Har du bilder eller kanske roliga berättelser får du gärna höra av dig till oss. 

Skriv ner ditt minne och/eller skicka in bilder/filmer till oss. 
E-post: kansliet@lanstrafikenkron.se

Post: Länstrafiken Kronoberg, Marknadsavdelningen, 351 88 Växjö.

Materialet kan komma att användas i informationsmaterial.


Källor: Informationen är hämtad från "Några nedslag i historien, 20 år med Länstrafiken", "20 år på GOD VÄG med Länstrafiken Kronoberg".

Extra tack till Clas Carlsson, Ulf Petersson och Thomas Nilsson för att ni delat med er av era stora kunskaper.

x