facebook pixel

Bra att veta 

 

Vi vill gärna hjälpa dig att få en bra resa med oss. 

 • Om du inte får svar på dina frågor på vår hemsida är du alltid välkommen 
  att ställa dina frågor till vårt Kundcenter eller direkt till föraren. 
 • Gör tydligt tecken till föraren att du vill åka med. 
 • Ta fram Resekort, biljett eller betalkort medan du väntar.
 • Ska du åka som Skolungdom tala om det för föraren innan du ska betala.
 • Fortsätt in i bussen så att fler passagerare kan komma med. 
 • Låt äldre och rörelsehindrade få sittplats i bussen. 
 • Använd bussbälte om det finns. 
 • Behåll biljetten under hela resan. 
 • Signalera i god tid att du vill stiga av genom att trycka på stoppknappen. 
 • Låt barn gå av först.  
x