{ "newsletter": { "url": "http://ltk.wm3.se/n/3948", "name": "Nyhetsbrev oktober 2019" } }