facebook pixel
Hem / Lättläst / Lättläst: Bra att veta A till Ö

Bra att veta A till Ö 

 

Barnvagn 

Du får ta med barnvagn utan avgift om det finns plats. 
Föraren bestämmer om det finns plats. 
 

Cykel 

Du får ta med cykeln kostnadsfritt på regionbuss när du reser i Kronobergs län.
Du får bara ta med cykel om det finns plats och på regionbuss och tåg.
 

Cykel som handbagage:

  • Hoppfällbar cykel, små barncyklar utan kedja,
  • hopfällbar elscooter/elsparkcykel/kickbike med
  • eller utan sadel och microbike,

ska vara helt ihopfällda
för att räknas som handbagage.

Buss:
Om det finns plats får du ta med dig en vanlig
tvåhjulig cykel eller en elcykel på Regionbussarna. 
Du får inta ta med cykel i Växjö stadstrafik.
Du får inte ta med cykel på regionbussen på natten.
Du får inte ta med cykel på ersättningsbussar.
Du får inta ta med cykel när trafiken körs av taxi.
Segway får inte tas med på bussen.

 

Tåg:
Om det finns plats får du ta med dig en vanlig
tvåhjulig cykel, en elcykel eller Segway på tåget.
Om det finns plats så får du ta med dig en
tandemcykel på Öresundståg och Pågatåg. 
På Krösatåget får du inte ta med tandemcykel.

 

Enkelbiljettens giltighet 

En enkelbiljett gäller för resa i en eller flera zoner.
I biljettpriset ingår vidare resa 
så länge biljetten gäller 
med buss eller tåg 
inom de zoner som du betalt för. 
 

Färdbevis 

Färdbevis är ett ord för biljett. 
Du ansvarar själv 
för att se till att du har rätt färdbevis 
och giltigt färdbevis 
när du reser med bussen eller tåget. 

Inspektionskvitto

Inspektionskvitto visar vad som finns på ditt resekort. 
Ska du resa med tåg måste du ha med ett inspektionskvitto.
Du kan få ett inspektionskvitto hos någon av våra återförsäljare,
på Kundcenter i Växjö resecentrum,
i biljettautomaterna eller på bussen.
 

Mat och dryck ombord 

Du får äta och dricka på buss och tåg 
men bara om du inte stör andra eller smutsar 
ner ombord.
Du får inte dricka alkohol på
bussar, i tåg, i vänthallar eller vid väderskydd. 
 

Handbagage 

Du får ta med handbagage som du kan bära och
inte är i vägen för andra passagerare.
Handbagage får inte blockera mittgångar eller utgångar.
Cykel kan vara handbagage, se rubrik Cykel.
 

Hittegods 

Har du till exempel tappat bort ditt paraply 
eller dina handskar på bussen 
kan du kontakta vårt Kundcenter 
på telefonnummer 0771-76 70 76.
Öppettider vardagar kl 11.00-13.00
 

Husdjur 

Hundar och andra sällskapsdjur 
får gratis följa med på resan 
men inte störa andra passagerare. 
Föraren bestämmer om det. 
Husdjur som reser med i bussen 
ska vara kopplade eller i bur. 
 

Interrail 

Interrailkort gäller ombord på Öresundståg 
och Krösatågen men inte i annan trafik i Kronobergs län. 
 

Mediaspelare 

Mediaspelare, datorer 
och annan teknik 
får användas om den inte stör 
förare, ombordpersonal 
eller andra som sitter på bussen eller tåget. 
 

Rökning 

Det är förbjudet att röka på bussen, 
i tåget och inte heller i lokaler,
väderskydd, perronger eller andra
utrymmen inomhus och utomhus.
Gäller även e-cigarett.
 

Sjukresa med busstrafiken 

Ska du på sjuk- eller tandvårdsbesök reser du kostnadsfritt med buss.
När du stiger på bussen ska du visa föraren din kallelse
från Region Kronoberg.
Vid inresan visar du din kallelse 
och vid hemresan visar du ditt vårdgivarkvitto. 
 
Om du vill kan du köpa kontantbiljett på bussen 
och få resekostnaden tillbaka 
när du betalar vårdavgiften. 
 
Om du saknar kallelse eller vårdkvitto 
får du betala för vanligt biljett på bussen. 
Du kan i efterhand få ersättning för resekostnaden 
men bara för kontantbiljett. 
 

Skolkort 

Skolkort gäller för ett läsår, 
men det finns också skolkort för kortare tid, 
till exempel praktikperioder och sommarskola. 
Exakt datum står på kortets kvitto. 
 
Skolkortet för helt läsår 
gäller även under höstlov, 
sportlov, påsklov 
och enstaka lovdagar. 
Kortet gäller inte under jullovet 
eller under helgdagar på måndag till fredag. 
Skolkortet gäller inte i nattrafik. 
 
Skolkortet är personligt 
och får inte användas av någon annan. 
 

Säkerhetsbälte 

I de fordon där säkerhetsbälte finns ska du använda det. 
 

Tillgänglighet buss 

Resenär med funktionshinder 
ska få hjälp vid på- och avstigning av föraren. 
 
Du får utan kostnad ta med rullstol, 
rullator eller annat förflyttningshjälpmedel 
som du använder, 
men bara om hjälpmedlet 
är max 70 centimeter brett och 120 centimeter långt 
och du och hjälpmedlet tillsammans 
väger max 300 kilo. 
Elrullstol med styre får inte åka med buss. 
 
Under resan får du sitta i din rullstol. 
Rullstolen ska stå på en särskild plats 
och vara låst med broms. 
På buss med särskilt ryggstöd 
ska rullstolen vara vänd med ryggen 
mot det håll bussen kör. 
När det finns fastsättningsanordning för rullstol, 
rullator eller andra tekniska hjälpmedel 
ska man använda dessa. Resenären är ansvarig för
att hjälpmedlet är godkänt och anpassat för
bussen fastsättningsanordningar. 
På rullstolen ska fästpunkterna vara utmärkta
alternativt ska instruktionsbok som beskriver
hur rullstolen ska spännas fast medföras.
Rullstol som inte uppfyllter kraven enligt texten ovan får
medföras som bagage i bussens bagageutrymme. 

Tillgänglighet tåg 

Resenär med funktionshinder 
eller nedsatt rörlighet 
kan efter överenskommelse med Länstrafiken 
få viss assistans av Trafiktjänsteman 
i samband med biljettbokning, 
betalning av resa på fordon, 
på- och avstigning samt vid byte av tåg. 
 
Du får gratis ta med rullstol, 
rullator eller liknande förflyttningshjälpmedel som du använder, 
men bara om hjälpmedlet 
är max 70 centimeter brett och 120 centimeter långt 
och du och hjälpmedlet tillsammans 
väger max 300 kilo. 
Elrullstol med styre får tas med på tåg. 
 
När fastsättningsanordning för rullstol 
eller annat tekniskt hjälpmedel finns, 
ska du använda det. 
 

Tilläggsavgift 

Om du saknar biljett, 
eller har ogiltig biljett, 
får du betala priset på biljetten
plus en extra avgift på 1 200 kronor vid kontroll. 
 

Tysta kupéer 

Tysta kupéer finns på tågen. 
I den tysta kupén gäller dessa regler: 
  • mobil ska vara avstängd eller i ljudlöst läge 
  • ha inte samtal i tyst kupé 
  • musikspelare, 
dator och andra mediaspelare 
ska användas med hörlurar 
så att ljud inte läcker till omgivningen. 
 
Väljer du att resa med barn i tyst kupé, 
är det ditt ansvar att barnen är tysta. 
 

Åldersgräns 

Kronoberg 

I Kronobergs län reser du som skolungdom 
till den dagen du fyller 20 år. 
Du ska kunna visa upp legitimation, 
annars får du betala för en vanlig vuxenbiljett. 

Danmark 

För resor över Öresundsbron till Köpenhamn och Kastrup 
gäller en annan åldersgräns än i Sverige.
I Danmark räknas du som vuxen 
den dagen du fyllt 16 år. 
Därför ska du ha en vuxenbiljett mellan Malmö och Köpenhamn.
 

Frågor eller funderingar

Välkommen att kontakta vårt kundcenter

x